Crowdfunding krijgt onafhankelijk toezicht

Stichting Crowdfundersbelangen opgericht

Stichting Crowdfundersbelangen wordt de onafhankelijke toezichthouder op ondernemingen en instellingen die door middel van crowdfunding zijn gefinancierd; de stichting behartigt de collectieve belangen van beleggers/crowdfunders.

De laatste tijd staat de crowdfundingsector onder druk als gevolg van enkele probleemgevallen. Om het vertrouwen van beleggers in crowdfunding niet verder te schaden, is de stichting opgericht. Zij wil een concrete bijdrage leveren door gedurende de looptijd van de financiering toezicht houden op de betreffende onderneming of instelling. Tevens wil zij het gebruik van zekerheden (bijv. pandrecht) bevorderen.

Laag risicobesef

“Door terugtrekkende banken is crowdfunding voor veel bedrijven een essentiële manier om investeringen gefinancierd te krijgen. Crowdfunding wordt een miljardenbusiness maar moet snel volwassen worden”, vinden Mark Olie en Stephan van de Vusse, bestuurders van Stichting Crowdfundersbelangen. “De AFM wil deze vorm van financiering verduurzamen en professionaliseren maar maakt zich zorgen over het te lage risicobesef van beleggers en het risicobeheer van lopende trajecten. Als crowdfundingplatforms zich aansluiten bij een onafhankelijke toezichthoudende stichting, krijgt de sector het door de AFM beoogde duurzame en professionele karakter.”

De sector heeft naar de mening van bestuurders een partij nodig die niet verweven is met de gefinancierde ondernemingen en instellingen dan wel de crowdfundingplatforms maar slechts de collectieve belangen van de beleggers dient.

(http://www.crowdfundersbelangen.nl)

GEEN REACTIES