Crédit Agricole Consumer Finance krijgt boete van AFM

Crédit Agricole Consumer Finance krijgt boete van AFM

Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. (CACF NL) heeft een boete gekregen van de AFM à €425.000 vanwege het niet waarborgen van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Deze waarborg is wettelijk verplicht. De AFM heeft geconstateerd dat de negen dochterondernemingen van CACF – aanbieders van doorlopend krediet – niet aan die verplichting voldeden.

Dit bleek uit de manier waarop zij rentewijzigingen van april 2018 (vooral verhogingen) op hun doorlopend kredietportefeuilles voorbereidden en doorvoerden. Zo schoot het vastgelegde beleid tekort en bleek de besluitvorming op punten onzorgvuldig. De rentewijzigingen werden bijvoorbeeld niet adequaat cijfermatig onderbouwd, locked up-klanten werden onzorgvuldig behandeld en klanten werden onjuist geïnformeerd over de reden van hun rentewijziging. De overtreding duurde van eind 2017 tot medio 2018.

De 9 dochterondernemingen van CACF NL die niet aan hun verplichtingen voldeden, zijn: De Nederlandse Voorschotbank B.V., Intermediaire Voorschotbank B.V., Voordeelbank B.V., Ribank N.V., IDM Finance B.V., IDM Financieringen B.V., Crediet Maatschappij “De IJssel” B.V., Eurofintus Financieringen B.V. en Mahuko Financieringen B.V.

CACF NL wordt beboet als feitelijk leidinggever aan de overtreding, omdat de kredietverstrekkers volledig door haar werden aangestuurd. Het bedrag van de boete is vastgesteld op €425.000. Voor de overtreding geldt een basisbedrag van €500.000 maar de AFM heeft dit verlaagd, vooral omdat CACF NL vanaf medio 2018 is overgegaan tot schadeloosstelling van klanten voor te veel betaalde rente op hun doorlopende kredieten. Dit nadat klachteninstituut Kifid heeft geoordeeld dat variabele rente op consumptief krediet in de pas moet lopen met de marktrente.

Bron: AFM

GEEN REACTIES