Coen Mom (Unirobé Meeus): verzekeringsaanbod verschraalt

Coen Mom, directievoorzitter van Unirobé Meeus, is bezorgd over de verschraling van de aangeboden capaciteit op de verzekeringsmarkt.

Mom doet zijn uitspraken in het jaarverslag van UMG, dat bekend is van labels als Meeus, IAK en Kröller. De verschraling ontstaat volgens Mom door een combinatie van factoren: de terugtrekkende bewegingen van verzekeraars op deelmarkten en binnen het distributiekanaal volmacht, de consolidatie van verzekeraars en het verscherpt toezicht door DNB en AFM. Laatstgenoemde zorgt er volgens Mom voor dat verzekeraars zich ‘zeer voorzichtig’ gaan gedragen. ‘Met als gevolg dat verzekeraars meer intern gericht zijn en ondernemerschap het risico loopt ondergeschikt te worden.’

Complex
Specifiek voor het volmachtbedrijf gaat het om de oproep van DNB aan verzekeraars om scherper toezicht te houden op de aangesloten volmachtbedrijven. Verzekeraars nemen in dit verband maatregelen zoals productstandaardisatie en openen wederom de discussie over de hoogte van de volmachtbeloning. Mom stelt dat het door dit alles voor UMG complexer wordt om voor klanten scherp in te blijven kopen en maatwerk te leveren. ‘De eindklant mag nooit de dupe worden van een beperkte of kwalitatief mindere keuze mogelijkheid.’ Om toch voor klanten passende oplossingen te kunnen blijven bieden, zoeken de labels van UMG naar alternatieve volmachtproducten.

Dalende omzet
Uit het jaarverslag van UMG (een 100%-dochter van Aegon) blijkt verder dat de omzet in 2016 licht daalde naar €167 mln. De lagere omzet komt vooral voor rekening van het schadebedrijf. UMG stelt dat binnen dit segment steeds meer directe beloningsafspraken met klanten worden gemaakt, maar dat de inkomsten hoofdzakelijk nog uit premie gerelateerde vergoedingen bestaan. Zowel het leven­ en pensioenbedrijf als het hypothekenbedrijf liet volgens UMG ‘een stabiel beeld’ zien ten opzichte van het voorafgaande jaar. Met name in deze segmenten bestaan de inkomsten voor het grootste deel uit direct van klanten verkregen beloningen. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg met €2 mln naar €26 mln.

Overnames
In 2016 verkocht UMG de activiteiten van Meeus in België en nam het de bedrijfsactiviteiten inclusief de assurantieportefeuille van Niehoff, Werning & Kooij (specialisatie op advocaten en notarissen) over. Voor 2017 staan volgens UMG mogelijk verschillende overnames op de rol. De Aegon-dochter is als potentiële koper in gesprek met verschillende partijen over overnames van portefeuilles of kantoren. Deze gesprekken bevinden zich in verschillende onderhandelingsfasen.

GEEN REACTIES