Chubb : Uit onderzoek blijkt relatie tussen welzijn medewerkers en bedrijfsresultaat

Arjen van Dun : Manager Benelux Accident & Health bij Chubb

240 bedrijven participeerden in onderzoek Chubb

Bijna 60% van de Europese bedrijven ziet een sterk verband tussen de aandacht die ze aan hun zorgplicht voor medewerkers besteden en de winstgevendheid en productiviteit van hun bedrijf, volgens nieuw onderzoek van Chubb.

Adequate verzekeringsdekking ontbreekt
Toch ontbreekt het op het hele continent aan samenhang in uitvoering en verzekeringsdekking.

Verzuim verminderen is goed voor de productiviteit
Naast de positieve effecten op winstgevendheid heeft aandacht voor de zorgplicht een duidelijk positieve impact op andere belangrijke bedrijfsaspecten. Zo vindt 55% van de 240 Europese bedrijven die aan het onderzoek meededen, dat de zorgplicht hen helpt toptalent aan te trekken en vast te houden. En als het over productiviteit gaat, stellen bijna zes van de tien respondenten dat hun zorgplicht helpt om verzuim te verminderen.

Arjen van Dun hierover :
Bedrijven die zorgplicht zien als een morele verplichting in plaats van een wettelijk voorschrift en er gericht beleid voor hebben ontwikkeld, lijken significante voordelen te behalen. Ruim zeven op de tien bedrijven die hun zorgplicht als een belangrijke waarde zien en holistisch benaderen, zien hun winstgevendheid toenemen. En bijna acht op de tien bedrijven maakt melding van minder verzuim.”

Grafiek 1: Bedrijven met een holistische benadering profiteren meer dan bedrijven die alleen de wettelijke voorschriften volgen (% bedrijven)

Grafiek Duty of Care

Hoewel vrijwel iedereen begrijpt wat zorgplicht inhoudt en veel bedrijven verder gaan dan hun wettelijke verplichtingen, is de kwaliteit van de geboden zorg zeer uiteenlopend. In sectoren zoals detailhandel en onderwijs wordt meestal alleen voldaan aan de wettelijke minimumeisen. Hierdoor missen deze organisaties een kans om hun medewerkers beter te ondersteunen en langer te behouden.

Iets minder dan de helft (46%) van de Europese bedrijven biedt werknemers verzekeringen aan; 14% biedt helemaal geen verzekeringen aan. Daarnaast zorgt iets minder dan een kwart (24%) van de bedrijven voor een zakelijke reisverzekering voor al hun medewerkers. Europese bedrijven zien graag betere producten en diensten uit de verzekeringssector waarmee ze de zorgplicht voor hun personeel beter kunnen uitvoeren. Op dit moment gaat slechts één op de vijf (22%) bedrijven te rade bij een verzekeraar voor het ontwikkelen of wijzigen van zijn zorgaanbod.

Hoe eerder Europese bedrijven zich met hun zorgplicht gaan bezighouden, hoe beter voorbereid ze zijn op de toekomstige eisen van werknemers, toezichthouders en wetgevers,” voegt Arjen van Dun toe. “Bedrijven kunnen ook profiteren van de samenwerking met verzekeraars of makelaars. De uiteenlopende hulpmiddelen en diensten die vaak bij verzekeringen zijn inbegrepen, kunnen de procedures en respons in de uitvoering van hun zorgplicht aanzienlijk verbeteren.

Het volledige onderzoeksrapport is te raadplegen via de website van Chubb.
Chubb is partner van Findinet.
Klein logo ChubbRaadpleeg de Partnerpagina voor meer nieuws
over deze verzekeraar.

GEEN REACTIES