CBS: prognose levensverwachting 65-jarigen in 2027 20,93 jaar

CBS: prognose levensverwachting 65-jarigen in 2027 20,93 jaar

De overheid kan gaan bepalen op welke leeftijd mensen in 2027 AOW zullen gaan krijgen. In de Bevolkingsprognose 2021-2070 die het Centraal Bureau voor de Statistiek later dit jaar publiceert, wordt bekend gemaakt dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2027 naar verwachting 20,93 jaar zal zijn. Met dit getal kan de AOW-leeftijd in 2027 vastgesteld worden. De huidige verwachting is vrijwel gelijk aan de prognose voor 2027 die een jaar geleden werd vastgesteld.

Levensverwachting gedaald in 2020

Sinds 1950 kent de levensverwachting van 65-jarigen een stijgende trend. Soms gaat de stijging wat sneller, soms wat langzamer of is er zelfs een lichte daling. In de jaren tussen 2012 en 2018 was de stijging beperkt, gevolgd door een iets snellere stijging in 2019. De coronapandemie zorgde er in 2020 voor dat er ongeveer 10% meer mensen dan normaal overleden, waardoor de levensverwachting van 65-jarigen afnam. In 2021 zijn er tot nu toe ongeveer 4% meer mensen overleden dan normaal.

“Na vorige perioden met hoge sterfte, zoals de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau. Daarom is de nieuwste prognose van de levensverwachting voor 2027 ongeveer gelijk aan de prognose die vóór de coronapandemie gemaakt is”, aldus het CBS. Volgens de nieuwste prognose zal de levensverwachting van 65-jarigen in 2027 1,4 jaar hoger zijn dan de levensverwachting mensen die in 2020 65 jaar zijn.

AOW-leeftijd in 2027

De AOW-leeftijd wordt steeds vijf jaar van tevoren vastgelegd. Voor 2022 is dat 66 jaar en 7 maanden, voor 2023 66 jaar en 10 maanden en voor de jaren 2024 tot en met 2026 geldt een AOW-leeftijd van 67 jaar. De nu bekendgemaakte prognose wordt gebruikt om de AOW-leeftijd in het jaar 2027 vast te stellen.

In het pensioenakkoord van 2019 is vastgelegd dat een stijging van de levensverwachting met een jaar betekent dat de AOW-leeftijd met acht maanden toeneemt. De prognose voor 2026 is 20,82 jaar en voor 2027 20,93 jaar. Naar verwachting zal de levensverwachting dus met 0,11 jaar toenemen, ofwel 40 dagen. Dit zou betekenen dat de AOW-leeftijd met ongeveer een maand verhoogd zou kunnen worden. De overheid gebruikt voor de vaststelling van de daadwerkelijke verhoging van de AOW-leeftijd een wettelijk vastgelegde formule. Op basis hiervan is besloten de AOW-leeftijd voor 2027 gelijk aan 67 jaar te houden.

Bron: CBS

GEEN REACTIES