Generatie Z wil best persoonlijke data delen met verzekeraar

Generatie Z wil best persoonlijke data delen met verzekeraar
© Pixabay

Het taboe rond het delen van persoonlijke gegevens met de eigen verzekeraar in ruil voor een lagere premie is grotendeels verdwenen, als we de onderzoeksresultaten van adviesbureau Capco moeten geloven. Bijna driekwart van de bevraagden (72%) zegt wel een of andere vorm van persoonlijke data te willen delen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van fitness- en gezondheidstests (33%), slimme thuisapparaten (32%) en draagbare technologie zoals smartwatches (29%).

Mannen (75%) zijn eerder bereid data te delen dan vrouwen (68%). En bij de Generatie Z, jongeren tussen 18 en 24 jaar, loopt deze bereidheid op tot 87%. Alleen het idee om sociale media-gegevens te delen valt slecht: slechts 20% van de respondenten voelt zich daar op haar gemak bij.

Veel papierwerk
Capco bevroeg een kleine 14.000 consumenten in 13 landen wereldwijd om hun ervaringen met consumentenverzekeringen en verzekeringsproducten te peilen. Uit het onderzoek blijkt verder dat consumenten nog altijd klagen over responstijden van verzekeraars en te veel papierwerk. Dit ondanks over het algemeen hoge tevredenheid over het claimproces in de onderzochte markten. Technologie kan hier een oplossing bieden, aldus Capco.

Dit sluit aan bij de conclusie dat bijna 6 op de 10 respondenten (57%) een betere online ervaring van hun verzekeraar willen. 66% van de respondenten met een polis zei dat ze een app zouden gebruiken als die hun een beter inzicht geeft in al hun financiële producten (bankrekeningen, pensioenen, verzekeringspolissen).

25% vindt verzekeringen ‘onnodig’
Daarnaast blijft kennisgebrek een probleem: bijna 4 op de 10 ondervraagde consumenten (37%) zeggen dat ze zich niet goed geïnformeerd voelen over verzekeringen of beschikbare producten. Deze onzekerheid is vooral uitgesproken bij vrouwen (41%), alleenstaande polishouders (42%), de 18-24-jarigen (43%) en onverzekerden (71%). Een gebrek aan kennis is de voornaamste reden dat mensen onverzekerd blijven (geciteerd door 28% van de onverzekerde respondenten), terwijl nog eens 25% verzekeringen als ‘onnodig’ beschouwt.

GEEN REACTIES