Bestuurder Bovemij vertrekt per direct

Uitstekende resultaten voor Bovemij in 2019

Coen Post, lid van de Raad van Bestuur van verzekeraar Bovemij en tevens houder van de portefeuille Commercie, is per direct teruggetreden en vertrokken bij de Nijmeegse maatschappij. Volgens een persbericht ligt de reden in een verschil van inzicht over de nieuwe koers en het toekomstige beleid van Bovemij.

Het is onbekend of Posts vertrek te maken heeft met het overtreden van de complianceregels bij enkele activiteiten van Bovemij, wat vorige maand bekend werd gemaakt. Momenteel loopt hiernaar een onafhankelijk onderzoek. Vooruitlopend op de definitieve uitkomst van dat onderzoek zegt de Bovag-verzekeringsmaatschappij al versneld de nodige maatregelen te hebben genomen. Er zijn nog striktere interne procedures ingevoerd, alsmede verscherpt toezicht ten behoeve van compliance, integriteit en beheersing van risico’s. Ook zijn maatregelen genomen om de administratieve organisatie te versterken.

Bron: Bovemij

GEEN REACTIES