Bedrijf in de schuldsanering? Pensioenpremies worden hoe dan ook betaald

Bedrijf in de schuldsanering? Pensioenpremies worden hoe dan ook betaald
© Steve Buissinne, Pixabay

Bedrijven die bij dreigend faillissement een doorstart willen maken, blijven gebonden aan betaling van pensioenpremie van hun werknemers, ook na kwijtschelding van de schulden. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald.

Bij dreigend faillissement kan de rechter een akkoord opleggen op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa). Deze wet maakt het mogelijk dat bedrijven die failliet dreigen te gaan, een doorstart kunnen maken wanneer alle schuldeisers de schulden kwijtschelden. Pensioenpremies zouden dan ook weggestreept worden als schuld. Pensioenpremies zijn echter onderdeel van het loon en pensioenfondsen zijn dus geen ‘gewone’ schuldeisers, aldus de Hoge Raad.

De uitspraak is in lijn met de in voorbereiding zijnde Wet richtlijn herstructurering en insolventie. In dit wetsvoorstel staat dat werknemers een zelfstandige vordering hebben jegens hun werkgever tot afdracht van pensioenpremie aan een pensioenuitvoerder of een soortgelijke instelling; er is hier dus sprake van rechten van werknemers die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten.

Loon wordt betaald

Met dit wetsvoorstel en de uitspraak van de Hoge Raad staat nu vast dat vorderingen tot betaling van pensioenpremie niet kunnen worden gewijzigd in het kader van een WHOA-akkoord. Zo is beter geborgd dat de pensioenopbouw van werknemers niet in gevaar komt als gevolg van een dergelijk gedwongen akkoord. Dit sluit aan bij artikel 1 lid 6 van de Europese richtlijn 2019 / 1023, dat bescherming van pensioenaanspraken beoogt. En het is in lijn met het normale uitgangspunt: loon wordt betaald en uitgesteld loon dus ook.

De Pensioenfederatie is verheugd met de uitspraak. De wetswijziging volgt de inbreng die de Pensioenfederatie vorig jaar op dit wetsvoorstel deed.

Bron: Pensioenfederatie

GEEN REACTIES