ArboNed: zorgen over toename psychisch verzuim in het mkb

ArboNed: zorgen over toename psychisch verzuim in het mkb
© Pixabay

Het mkb ziet de ziektekosten stijgen door toenemend verzuim van medewerkers. Het ziekteverzuim van medewerkers in het mkb (tot 200 medewerkers) steeg in de eerste helft van 2018 licht naar 3,7%. In 2017 lag het nog op 3,5%. Dit concludeert ArboNed na analyse van eigen data over de periode juli 2017 tot en met juni 2018. Werknemers blijken niet alleen vaker ziek, ook duurt hun herstel langer. ArboNed vindt vooral de toename van het aantal ziektegevallen als gevolg van psychische klachten zorgelijk. Overigens ligt het verzuim binnen het mkb nog altijd een procent lager dan bij grotere bedrijven.

Stress
Binnen het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) valt 34% van de mensen om die reden uit. In 2016 was dit nog 30% en in 2017 lag het op 33%. Het duurt bij werknemers die verzuimen met psychische klachten ook steeds langer voordat ze weer aan het werk zijn; gemiddeld 220 dagen in de eerste helft van 2018 ten opzichte van 197 dagen in 2017 en 167 dagen in 2016. Dit zit met name in het stressgerelateerd verzuim dat is gestegen naar 25% van het langdurend verzuim.

“Kijken we naar verzuimers met een burn-out, dan is 25% nog niet hersteld na 340 dagen”, zegt Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed. “Als je weet dat één verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, betekent dit naast verlies aan productiviteit ook nog eens een flinke verhoging van de verzuimkosten. “En daar lig je als mkb’er echt wakker van.”

Ouderen
“Binnen dit langdurend verzuim zien we met name een stijging onder de oudere werknemers”, zegt Van Amerongen. “Wanneer het verzuim over de grens van 6 weken komt, is 10% van de werknemers ouder dan 45 jaar nog niet hersteld na 375 dagen. Bij de 55+ groep is dat zelfs 398 dagen.”

Ondersteuning mkb’ers
MKB-Nederland trekt dit jaar samen op met ArboNed om mkb-ondernemers te ondersteunen bij het verlagen en voorkomen van verzuim door stress. Dat doen de twee organisaties onder meer met praktische tips, een toolkit en regionale kennissessies.

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland: “Juist in kleine bedrijven is de impact enorm als iemand langdurig uitvalt.” Met het almaar oplopende verzuim om psychische redenen wijst hij op het belang om hier als werkgever nadrukkelijk oog voor te hebben, de juiste maatregelen te treffen en een klimaat te creëren waarin zaken als werkstress goed bespreekbaar zijn. “Maar een mkb-ondernemer kan dit niet alleen”, zegt hij daarbij. “Een burn-out bijvoorbeeld is ook zelden uitsluitend werkgerelateerd, maar veelal een gevolg van een combinatie van factoren.”

Vonhof wijst erop dat de toename van het aantal mensen met psychische klachten niet is voorbehouden aan het bedrijfsleven. “Het een maatschappelijk probleem. Ook onder jongeren -scholieren en studenten – zie je het aantal gevallen toenemen. Dat is zorgwekkend en vraagt om  bredere aandacht.”

Bron: ArboNed

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES