AON: gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt licht in augustus

Dekkingsgraden pensioenfondsen stijgen licht volgens AON

De dekkingsgraad van het gemiddelde pensioenfonds is in augustus licht gestegen van 108% naar 109%. Hiermee is de indicatieve gemiddelde dekkingsgraad weer terug op de stijgende lijn van de eerste helft van 2021, na een lichte daling in juli. AON concludeert dit op basis van de Pensioenthermometer, waarmee dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad wordt bijgehouden.

Beleidsdekkingsgraad
De indicatieve beleidsdekkingsgraad, een gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden, is ongewijzigd gebleven op 103%. Dat is hoger dan het wettelijk vereiste minimum, dat tijdelijk verlaagd is naar 90%. AON benadrukt dat dit een gemiddelde betreft, dus er zullen ook fondsen zijn met een lagere beleidsdekkingsgraad.

Verplichtingen daalden, portefeuille haalde positief rendement
De dekkingsgraad verandert door een wijziging in de waarde van de verplichtingen en door een verandering van de waarde van de bezittingen. In augustus steeg de rente licht, waardoor de waarde van de verplichtingen afnam (-0,7%). De totale beleggingsportefeuille behaalde een positief rendement van 0,7%. De aandelen van ontwikkelde markten (2%) en opkomende markten (3%) zorgden voor de grootste stijgingen. De lichte stijging van de rente zorgde voor een daling van de vastrentende waardenportefeuille met ongeveer 1%. Zowel de daling van de verplichtingen als de stijging van de waarde van de portefeuille zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad.

Zorgen voor de toekomst
Een punt waar de pensioenfondsen zich nu druk om moeten gaan maken, is het cyberrisico. Een recent ontdekt datalek bij Blue Sky Group maakt dit goed duidelijk. Ook het klimaat vraagt om extra aandacht. “Als grote beleggers zullen pensioenfondsen zich de vraag moeten stellen of ze in bepaalde beleggingen, zoals fossiele brandstoffen willen (blijven) beleggen. Het wordt steeds belangrijker om niet alleen te meten, maar ook om uit te leggen richting deelnemers welke keuzes het fonds maakt op ESG-gebied [Environmental Social and Governance red.]. Daarnaast is DNB zich aan het verdiepen in biodiversiteit en stimuleert DNB financiële instellingen om ook biodiversiteit te meten. Ook met dit aspect krijgen pensioenfondsen te maken”, zegt Frank Driessen, chief executive officer van Aon’s Retirement Solutions.

GEEN REACTIES