AFM legt Robeco boete op wegens onvoldoende controle op witwassen

AFM legt Robeco boete op wegens onvoldoende controle op witwassen

Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM) heeft er volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onvoldoende voor gezorgd dat de beleggingsinstellingen die bij het bedrijf in beheer zijn, klanten controleerden op witwassen. Daarom heeft de AFM op 31 maart 2022 aan RIAM een bestuurlijke boete van twee miljoen euro gegeven. Dat maakte de AFM bekend.

Poortwachtersfunctie

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is bedoeld om te voorkomen dat criminelen geld kunnen witwassen en terrorisme kunnen financieren. Een belangrijke taak is hierbij weggelegd voor de beheerders van beleggingsinstellingen. In hun rol als poortwachten worden zij geacht hun klanten voortdurend te controleren. Zien zij een ongebruikelijke transactie, dan moeten zij deze melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Aangezien RIAM een beheerder van beleggingsinstellingen is, geldt deze verantwoordelijk ook voor dit bedrijf.

Gebrekkige controle door de beleggingsinstellingen

De beleggingsinstellingen die onder RIAM vallen, hadden onvoldoende zicht op een deel van de klanten, doordat deze geen of geen juiste risicoclassificatie hadden gekregen. Bovendien werd de monitoring van transacties gedaan op basis van vijf algemene ‘business rules’ waarbij geen onderscheid werd gemaakt naar het type cliënt. Dit systeem is volgens de AFM ontoereikend. Tot slot controleerden de beleggingsinstellingen onvoldoende of de over de klant bekende gegevens nog actueel waren.

Voor de betreffende overtreding van de Wwft geldt een boete met een basisbedrag van twee miljoen euro. De AFM zag geen reden om dit bedrag te verhogen of te verlagen en daarom is de boete voor Robeco op dit bedrag vastgesteld.

Klantenstop na dreiging boete

Per 1 februari 2021 is Robeco gestopt met het aannemen van nieuwe particuliere klanten. De reden daarvoor is dat de AFM had gedreigd met een boete van 1,8 miljoen euro vanwege de overtreding van onder andere de Wwft. Robeco heeft toen tien verbeterpunten gekregen van de AFM, die voor eind 2021 doorgevoerd moesten zijn. Momenteel worden nog steeds geen nieuwe klanten geaccepteerd.

Bron: AFM

GEEN REACTIES