Scildon introduceert ORV voor huurders

Scildon introduceert ORV voor huurders
© Gerd Altmann, Pixabay

Scildon introduceert een overlijdensrisicoverzekering specifiek voor huurders. Deze Huurverzekering geeft na overlijden aan de begunstigden recht op een maandelijkse uitkering gedurende maximaal tien jaar.

De woningmarkt is zodanig oververhit, dat huren in de vrije sector voor velen alleen op te brengen zijn met twee inkomens. “Juist in die situatie betekent het overlijden van één van hen, dat de achterblijvende gezinsleden niet in de woning kunnen blijven wonen. Een betaalbare alternatieve woning is dan in de meeste gevallen niet gemakkelijk te vinden. Nabestaanden, waaronder vaak ook de kinderen, die al in een kwetsbare positie zitten, krijgen dan opnieuw een tegenslag met een grote impact te verwerken. En dat gun je niemand”, licht Ingrid Oudhuis toe, directeur Businessline Particulier bij Scildon.

De Scildon Huurverzekering is ontwikkeld in samenwerking met adviseurs van de kantoren Univé Het Groene Hart, Vixx, KRK, en Geerts Adviesgroep. Ook is vorig jaar in samenwerking met onder meer Adfiz voorlichtingsmateriaal ontwikkeld; doel is hiermee huurders bewust te maken van het belang om te kunnen blijven wonen in de woning na het voortijdig overlijden van een van de kostwinners.

Onderzoek

Oudhuis: “Wij hebben bij de ontwikkeling van dit product onderzoek gedaan onder huurders en verhuurorganisaties om hun behoeften goed te leren kennen en onze aannames te valideren. Hieruit is gebleken dat er een sterke behoefte bestaat voor dit product. Onderzoek van Bierhaalder en De Jong uit 2020 toont verder aan dat bijna 70% van de huurders geen overlijdensriscoverzekering bezit.”

De Scildon Huurverzekering keert gedurende de door de klant gekozen termijn maandelijks een bedrag uit. Hiermee kan de huur worden betaald en dat geeft de nabestaanden tijd om hun leven vanuit de bestaande woonsituatie weer op de rit te krijgen en aan de nieuwe financiële situatie te wennen. De maximale uitkeringsduur van de verzekering is tien jaar. Ook de hoogte van de maandelijkse uitkering in relatie tot de huur kan de verzekeringnemer zelf bepalen.

Bron: Scildon

GEEN REACTIES