Aegon geeft meer keuze in risico bij variabel pensioen

Aegon geeft klanten meer keuze in risico bij variabel pensioen

Bijna-gepensioneerden met een vrijkomend pensioenkapitaal die kiezen voor een Aegon Uitkerend Beleggingspensioen hebben voortaan de keuze uit drie extra beleggingsprofielen. Tot nu toe konden klanten alleen kiezen uit een vast of een variabel pensioen. Bij een vast pensioen loopt de gepensioneerde geen risico. Bij een variabel pensioen kan het pensioen echter jaarlijks aangepast worden, afhankelijk van onder andere het rendement op de beleggingen. Koos een klant voor het variabele pensioen, dan werd automatisch een offensief beleggingsprofiel toegepast. Het risico was daarbij relatief hoog. De drie nieuwe beleggingsprofielen variëren van zeer defensief tot neutraal en bieden zo ook mogelijkheden voor de meer risicomijdende klanten.

Beleggingsprofiel vaststellen
Nieuwe klanten kunnen het best passende beleggingsprofiel bepalen aan de hand van een aantal vragen. Daarbij is belangrijk hoeveel risico ze kunnen en willen nemen met hun pensioen. Bovendien krijgen de klanten een aantal kennisvragen voorgelegd, met feedback op de antwoorden. Aegon hoopt zo meer inzicht in het pensioen te geven.

Beleggingsprofiel regelmatig updaten
Bestaande klanten houden in de nieuwe situatie hun huidige beleggingsprofiel. Wel kunnen ze hun profiel aanpassen als een van de nieuwe profielen beter bij ze past. In het najaar zullen zij hierover geïnformeerd worden. Klanten zitten niet voor altijd vast aan het gekozen beleggingsprofiel. Ze kunnen hun profiel opnieuw bepalen als ze daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld als er iets verandert in hun situatie.

Aegon geeft aan de klant regelmatig te gaan vragen het beleggingsprofiel opnieuw vast te stellen. Zo kan het variabele pensioen voor iedereen passend zijn en blijven, aldus Aegon: “Het Aegon Uitkerend Beleggingspensioen was altijd behoorlijk offensief. En dat past niet voor iedereen. Met de nieuwe beleggingsprofielen maken we ons variabele pensioen toegankelijk voor een veel breder publiek. En het mooie is: je mag je profiel altijd opnieuw bepalen. Mensen hebben dus de zekerheid dat ze het pensioen kunnen laten meebewegen met hun leven.”

Bron: Aegon

GEEN REACTIES