Adfiz: verzekeringsadviseur mag BSN gewoon gebruiken als het nodig is

Verzekeringsadviseur mag BSN gewoon gebruiken als het nodig is
© Pixabay

Het verwerken van het Burgerservicenummer (BSN) mag alleen voor doeleinden die per wet bepaald zijn. In sommige situaties moet je als financieel adviseur het BSN dus verwerken. Maar uiteraard schrijft de wet niet voor dat de onafhankelijk financieel adviseur in die situaties een rol móet hebben. Logischerwijs geeft de wet de adviseur dan ook geen wettelijke plicht om het BSN te verwerken.

Deze nuance heeft in de markt tot verwarring geleid. In juli antwoordde het Ministerie van Financiën aan de Contactgroep Automatisering dat het geen aparte wettelijke grondslag zal bevorderen voor adviseurs en bemiddelaars om het BSN te mogen gebruiken. Hierdoor is waarschijnlijk het misverstand ontstaan dat financieel adviseurs het BSN niet mógen verwerken.

Aangezien hierover veel vragen blijven bestaan, licht Adfiz, na gesprekken met de Autoriteit Persoonsgegevens, toe hoe het zit met het BSN-nummer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gemachtigde hulppersoon
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde in januari al uit dat een onafhankelijk financieel adviseur vaak de positie inneemt van een gemachtigde hulppersoon. Hij treedt immers tegenover de burger op als adviseur en tegenover de aanbieder als gemachtigde van die burger. “Als in die verhouding voor het uiteindelijk af te nemen financieel product het BSN wettelijk moet worden verwerkt door de financiële instelling, dan is de financieel adviseur van de burger gemachtigd tot het gebruik van het BSN. De burger mag en moet het BSN in die situatie immers zelf ook aan de financiële instelling bekend maken.” Dit betekent dus dat je als adviseur in al die situaties het BSN gewoon namens je klant mag doorgeven aan de aanbieder.

Niet voor eigen administratie
De AP benadrukt echter ook dat als de adviseur het BSN mag verwerken voor (de aanvraag van) een bepaald financieel product, dit niet betekent dat hij het BSN voor andere doelen, zoals zijn eigen administratie mag gebruiken.

Er staat dus nergens dat de adviseur het niet mag verwerken, wel dat hij gehouden is aan dezelfde wettelijke situaties als de aanbieder. De uitwerking hiervan heeft Adfiz al eerder voor de hele markt toegelicht in het Adfiz Privacy Portaal.

Voldoende ruimte voor adviseurs
Toch hebben de publicaties over het antwoord van Financiën tot interpretaties geleid als zou de financieel adviseur het BSN van klanten niet mogen verwerken. In het antwoord staat echter alleen dat het geen extra wettelijke grondslag voor alle adviseurs verschaft. Het antwoord van Financiën betekent dus niet dat je als financieel adviseur niets met het BSN-nummer mag. Het ontbreken van de wettelijke plicht wil niet zeggen dat je geen recht hebt om het BSN te gebruiken.

Wat het ministerie schrijft, beperkt zich tot het feit dat het geen aparte wettelijke grondslag speciaal voor adviseurs zal bevorderen. Het eerdere antwoord van de Autoriteit Persoonsgegevens biedt voldoende ruimte aan adviseurs om in situaties waarin verwerking van het BSN-nummer wettelijk noodzakelijk is, dit ook te doen.

Bron: Adfiz

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES