Adfiz opnieuw kritisch over verdeling kosten toezicht AFM

Adfiz opnieuw kritisch over verdeling kosten toezicht AFM
© Pixabay

Publicatie van de gewijzigde tarieven voor AFM-toezicht in de Staatscourant, begin juni, is voor brancheorganisatie Adfiz aanleiding voor een brief op poten aan het ministerie van Financiën over de verdeling van de toezichtskosten. Volgens Adfiz zijn vragen bij de internetconsultatie over de gewijzigde verdeling van toezichtskosten vorig jaar onvoldoende beantwoord.

Vorig jaar zomer vond de internetconsultatie plaats over de nieuwe verdeling van toezichtskosten van de AFM. Het betrof hier een tussentijdse aanpassing van de kostenverdeling, al een jaar na de reguliere herziening. Normaal gesproken worden de tarieven alleen elke vijf jaar herzien. Gevolg van deze tussentijdse aanpassing is dat, na een daling van de toezichtskosten, deze nu weer stijgen. Adviseurs en bemiddelaars betalen 10,6% meer voor het doorlopend toezicht van de AFM in 2021, aldus Adfiz.

Belangrijkste reden voor de tussentijdse verhoging van de toezichtskosten is dat de kosten van toezicht op marktmisbruik nu over alle categorieën worden herverdeeld, dus ook over adviseurs en bemiddelaars. Deze kosten worden met name veroorzaakt door extra toezicht vanwege de toetreding van nieuwe spelers, zoals buitenlandse handelsplatformen vanwege Brexit. Adfiz is hier verbolgen over. “Door de generieke doorbelasting van deze kosten stijgt de bijdrage van de adviessector weer. Dat is een slechte ontwikkeling. Al helemaal nu dat gebeurt vanwege gebeurtenissen buiten onze sector.”

Andere motivatie voor de tussentijdse aanpassing is het argument dat alle categorieën in de branche baat hebben bij toezicht op marktmisbruik. Dit zogeheten imago-argument is nieuw, en vertroebelt een heldere doorberekening van toezichtskosten per categorie, aldus Adfiz. Dan zijn er nog IT-investeringen bij de AFM, specifiek voor de categorie financiële infrastructuur, die voor de AFM aanleiding waren tot heroverweging van de kosten. Ook hier stelde Adfiz kritische vragen over.

Adfiz heeft de vragen nog eens op een rij gezet in haar brief aan het ministerie. “Wij verwachten van Financiën nu wel concrete antwoorden op de aangepaste toerekening en afhankelijk daarvan zullen wij nadere stappen zetten.”

GEEN REACTIES