AFM over buitensporig hoge fees

Bij de brief van minister De Jager is als bijlage een brief van de AFM gehecht. Daarin doet afm een boekje open over de fee╚s die sommige adviseurs in rekening brengen. De AFM geeft een aantal praktijkvoorbeelden en geeft aan dat hij geen juridische middelen heeft om tegen te hoge beloning die direct van de klant afkomstig is, op te treden. De minister heeft daarom voorgsteld dat er in het voetspoor van een leidraad passende provisie ook regels met betrekking tot passende beloning door de klant moet komen. Het is de vraag of dat gebeurt in de vorm van een leidraad. Uit de brief van de minister is op te maken dat hij kiest voor een regeling die het de AFM mogelijk maakt direct tegen excessieve beloning op te treden.

Voorbeelden genoemd door de AFM

"Wij komen in de praktijk meerdere varianten tegen. In de ene variant is de klant alleen een fee verschuldigd als de klant besluit de geadviseerde verzekering(en) daadwerkelijk af te sluiten. Een voorbeeld hiervan is een dossier waarin een klant een fee van 1.995,00 (bedragen zijn in euro´s) betaalt voor de advisering en bemiddeling van een verzekering met een maandpremie van 5,47.
De fee maakt in dit voorbeeld 79 procent uit van de contante waarde van het totaal aan de verschuldigde bedragen, zijnde de verzekeringpremies en de fee. Het betreft een relatief eenvoudige verzekering waar in de regel een geringe inspanning van de adviseur tegenover staat. Daarbij komt dat een deel van die inspanning ook al wordt geleverd voor de bemiddeling en advisering in het krediet, waarvoor provisie wordt ontvangen van de kredietaanbieder. Bij een andere variant is de klant de fee ook verschuldigd als hij besluit de verzekeringen niet af te sluiten. Een voorbeeld is een dossier waarin een klant een krediet afsluit van 15.000,00 en hierbij wordt geadviseerd over negen verschillende verzekeringen. De klant besluit de verzekeringen niet af te sluiten. De adviseur brengt wel een vergoeding voor zijn advieswerkzaamheden in rekening bij de klant. De vergoeding voor de adviseur bedraagt 450,00 per geadviseerde verzekering en 900,00 voor het bezoek. De totale vergoeding bedraagt hiermee 4.950,00."

GEEN REACTIES