Steun Adfiz aan minister hangt af van de randvoorwaarden

Adfiz herkent in de brief van de minister de elementen van haar eigen visie op een andere manier van belonen van de financieel adviseur. Adfiz erkent dat de voorstellen van De Jager ingrijpend zijn, maar acht ze – mits onder de juiste randvoorwaarden vormgegeven – in het belang van de klant en van de sector: de adviseur staat definitief aan de kant van de klant, de klant dient weerbaarder te worden gemaakt en de adviseur dient zich verder te professionaliseren. Om dit laatste te onderstrepen, heeft Adfiz het initiatief genomen tot de oprichting van een Personenregister en invoering van tuchtrecht.Adfiz laat haar definitieve steun voor door de minister uiteindelijk te nemen maatregelen nadrukkelijk afhangen van de invulling van de randvoorwaarden.

Randvoorwaarden

Adfiz noemt de volgende aandachtspunten:

  • De fiscale neutraliteit: bij directe beloning dient klip en klaar helderheid geboden te worden over al dan niet btw, assurantiebelasting en eventuele fiscale aftrekbaarheid van de advieskosten.
  • De abonnementendiscussie met de DNB. "Deze dient überhaupt op de kortst mogelijke termijn te worden beslecht, ofwel door een gewijzigde zienswijze van de DNB, ofwel door een wijziging van de wet."
  • Het gaat om een ingrijpende operatie die niet overhaast ingevoerd mag worden.

GEEN REACTIES