Aantal scheidingen daalt met vier procent

Verzaking zorgplicht bij echtscheiding cliënten kost tussenpersoon 12.000 euro
© Pixabay

Interessant voor hypotheek- en pensioenadviseurs: mede door de coronaturbulentie ligt het aantal echtscheidingen dit jaar een paar procent lager dan vorig jaar.

Dat blijkt uit het Statistisch Bulletin van het CBS. Opvallend is dat in de lockdown-maanden het aantal scheidingen aanzienlijk lager lag dan vorig jaar. In april en mei was er een daling met respectievelijk zo’n 400 en 300 (15% en 10% lager). Dit werd evenwel ‘ingehaald’ in juni toen het aantal scheidingen juist 11% hoger was dan in dezelfde maand van 2019. De komende maanden wordt duidelijk of het verplichte thuiswerken stellen dermate op de proef heeft gesteld, dat dit zal leiden tot een scheiding.

Gemeten van januari tot en met augustus komt het aantal scheidingen vier procent lager uit. Behalve de corona-uitbraak en de sociale en economische gevolgen ervan, speelt ook een nieuwe wet mee die vanaf begin dit jaar van kracht is geworden. Daarin wordt de duur van de partneralimentatie op maximaal vijf jaar gesteld. Door deze wijziging zullen scheidingen naar verwachting minder financieel gedreven zijn en meer ‘intrinsiek’ in gang worden gezet (ofwel: partners trekken elkaar gewoon echt niet meer).

Het aantal scheidingen daalt al sinds 2014, maar gezien de scherpe economische gevolgen van de coronacrisis lijkt een stijging de komende tijd niet onwaarschijnlijk. Statistieken uit het verleden leren dat een stijging van het aantal scheidingen de top bereikt aan het eind van een economische recessie. Een verklaring daarvoor is dat werkloosheid en een (langdurig) lager inkomen druk zet op een relatie.

GEEN REACTIES