‘Consument ziet steeds vaker af van hypotheekrenteaftrek’

'Consument ziet steeds vaker af van hypotheekrenteaftrek'
© Pixabay

Consumenten kiezen steeds vaker voor hypotheekconstructies zonder renteaftrek, constateert Hypotheek Visie. De franchiseorganisatie ziet dit als teken van groeiende kritiek op de overheidsregels rond hypotheekrenteaftrek.

Raj Singh, managing shareholder van Hypotheek Visie: “Wij zien deze ontwikkeling vooral bij twee groepen relaties. Een eerste groep wordt gevormd door relaties met een relatief kleine hypotheek, waarbij door de waarde van de woning het eigenwoningforfait hoger is dan de jaarlijks te betalen hypotheekrente, of waarbij het verschil tussen die twee niet langer een interessante aftrekpost oplevert.

“Een tweede groep betreft vooral starters en ouderen die door het afzien van de hypotheekrenteaftrek nog maar maximaal 50% van de hypotheeklasten in 30 jaar annuïtair of lineair hoeven af te lossen. Hierdoor worden hun woonlasten aanzienlijk lager dan wanneer zij de hypotheekrente wel op hun belastbaar inkomen in mindering zouden brengen en verplicht zouden worden om de volledige lening in 30 jaar af te lossen. Voor de starters op de woningmarkt is dit vaak geen “luxe”, maar de enige manier om de financiering van een woning rond te krijgen. Voor ouderen geldt dat deze constructie vaak de enige mogelijkheid is om ook na pensionering in de woning te kunnen blijven wonen”.

Versnelling
“Wij zien”, aldus Raj Singh, “dat deze trend bezig is te versnellen. Op dit moment speelt dit thema al bij circa 20% van de adviesgesprekken. Vrij algemeen is de verwachting bij onze adviseurs dat deze ontwikkeling in de komende tijd zal doorzetten. De aanhoudend lage rente, in combinatie met het dalende percentage waartegen de betaalde hypotheekrente op het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht, maakt deze propositie voor steeds meer consumenten aantrekkelijk”.

Kabinetsbeleid
“Het huidige beleid van de centrale overheid is erop gericht om het totaal aan hypothecaire verplichtingen terug te brengen en consumenten te stimuleren hun lening binnen een periode van 30 jaar volledig af te lossen. Vooral bij ouderen kun je de vraag stellen welk doel is gediend, met onnodig hoge woonlasten gedurende het laatste deel van het leven, om vervolgens bij overlijden de woning vrij van enige schuld aan erfgenamen te kunnen nalaten.

“Een overheid die een beleid voert dat door de burger niet gedragen wordt, moet ermee rekening houden dat burgers op zoek gaan naar alternatieven. Het afzien van hypotheekrenteaftrek om daarmee meer vrijheid te krijgen in de termijn waarbinnen de hypotheekschuld wordt afgelost, is een indicatie dat een steeds groter deel van de consumenten het huidige beleid van de overheid rond de hypotheekrenteaftrek niet waardeert. Hoewel de bestrijding van het coronavirus terecht alle aandacht krijgt, is het toch verstandig wanneer de politiek met het oog op de komende verkiezingen, zich nog eens beraadt op de huidige regels rondom hypotheekrenteaftrek.”

Bron: Hypotheek Visie

GEEN REACTIES