Aantal echtscheidingen blijft dalen, maar voor hoelang?

Financiële problemen vaak oorzaak van vechtscheiding
© Pixabay

Interessant voor hypotheek- en pensioenadviseurs: het aantal echtscheidingen blijft in 2019 voor het vijfde jaar op rij verder afnemen.

Dat blijkt uit gegevens uit het Statistisch Maandbulletin dat het CBS vandaag publiceerde. Hoewel de cijfers over november en december nog niet bekend zijn, is het waarschijnlijk dat het aantal scheidingen lager uitkomt vergeleken met vorig jaar. Gemeten naar de eerste tien maanden daalt het aantal scheidingen met ruim 2%, ofwel circa 600 in absolute aantallen. Tot en met oktober waren er dit jaar 27.256 echtscheidingen (dit is inclusief het ontbinden van partnerregistraties).

In 2018 kwam het aantal scheidingen in totaal uit op 33.161. Sinds 2014 vertoont het cijfer een dalende trend en dit jaar wordt deze trend derhalve (waarschijnlijk) doorgezet. Tussen 2009 en 2014 was er juist een stijgende lijn te zien. Het ‘all-time-high’ werd ook in 2014 gevestigd met 37.232 scheidingen in dat jaar, op de voet gevolgd door 2001 met in totaal 37.100 echtscheidingen (dat is wel exclusief partnerschapsontbindingen). Ook medio jaren tachtig en medio jaren negentig lag het aantal scheidingen relatief hoog.

Helemaal eerlijk is de vergelijking tussen de afgelopen paar jaar en twintig jaar geleden (en verder terug) niet omdat er steeds vaker tweede huwelijken en partnerschappen worden gesloten en ook weer worden ontbonden. Dat blijkt onder meer uit de stijgende gemiddelde leeftijd van getrouwden en gescheidenen. De gemiddelde leeftijd waarop mannen respectievelijk vrouwen trouwen lag in 2016 op maar liefst 37,7 en 34,7 jaar. Bij de scheiding lag dit op 47,3 en 44,0 jaar.

Daarnaast lijkt er een verband te zijn tussen de economische conjunctuur en de ontwikkeling van het aantal scheidingen. Het valt op dat vaak tijdens een recessie het aantal scheidingen oploopt en de top bereikt aan het eind van zo’n economische neergang. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat werkloosheid en een (langdurig) lager inkomen druk zet op een relatie.

Het is dan juist op dit moment opletten geblazen voor de financieel adviseur. Veel economen voorspellen voor de komende jaren een afnemende economische groei en mogelijk oplopende werkloosheid in (West-)Europa. Dat kan betekenen dat over 1 of 2 jaar het aantal scheidingen weer gaat toenemen, met alle gevolgen voor de hypotheek en de verdeling van het pensioen. Nu zijn financieel adviseurs niet opgeleid om als relatiecoach te fungeren, maar wel is relevant om stellen te blijven wijzen op het feit om de zaken financieel in elk geval goed te regelen. Liefst voor een relatie in de gevarenzone komt.

GEEN REACTIES