Aantal PE-kandidaten schiet omhoog in maart

copyright Pixabay

Het aantal verzekerings- en hypotheekadviseurs dat afgelopen kwartaal een PE-examen aflegde, lag fors hoger dan de afgelopen kwartalen.

In februari was al een forse stijging zichtbaar vergeleken met de daaraan voorafgaande maanden, van circa 4200 naar ruim 7400. In maart schoot het aantal kandidaten verder omhoog naar 17.102, zo blijkt uit statistieken van het CDFD. Blijkbaar kozen veel adviseurs ervoor om zich nog te laten toetsen voordat de nieuwe PE-examens op 1 april van kracht worden.

Verder wordt duidelijk dat de vele kandidaten zich uitstekend op de examens hadden geprepareerd, want de slagingspercentages lagen nauwelijks lager dan in het voorafgaande kwartaal en kwamen uit rond de 88%. Dat is aanmerkelijk hoger dan de percentages in het tweede en derde kwartaal van 2017. Eerder hadden opleidingsinstituten al gesignaleerd dat de PE-examens makkelijker zijn geworden.

In het bijzonder ‘Schade Zakelijk’ presteerde met ongeveer 96% geslaagden erg goed. Daarnaast neemt deze categorie traditioneel een fors deel (bijna een derde) van het aantal kandidaten voor zijn rekening. PE-Hypothecair Krediet trekt eveneens traditioneel veel kandidaten en net zo traditioneel ligt het zakkers bij dit onderwerp wat hoger (20 tot 25%). Verder valt op dat relatief veel adviseurs een examen aflegde voor PE-inkomen, met gemiddeld genomen 85% van de kandidaten met een voldoende.

Beginnende adviseurs hebben aanmerkelijk meer moeite met de examens. De slagingspercentages lagen in het afgelopen jaar (inclusief het eerste kwartaal van 2018) tussen de 55% en 63%. Vooral de kandidaten voor de initiële examens van Hypothecair Krediet, Inkomen en Vermogen scoren mager. Bij hypothecair krediet en vermogen is het aantal zakkers groter dan het aantal geslaagden, bij inkomen en pensioen is dit nipt omgekeerd.

GEEN REACTIES