A.S.R. wijzigt bestuursstructuur ter voorbereiding op overname Aegon Nederland

A.S.R. wijzigt bestuursstructuur ter voorbereiding op overname Aegon Nederland

Om bestuurlijke continuïteit te borgen na de overname van de Nederlandse tak van Aegon, wijzigt A.S.R. haar bestuursstructuur. Een van de maatregelen is de introductie van een Management Board, waarmee kennis en ervaring m.b.t. specifieke aandachtsgebieden direct bij de besluitvorming op bestuursniveau betrokken worden.

De Management Board zal bestaan uit de leden van de Raad van Bestuur, een Chief Risk Officer (CRO), een Chief Human Resources Officer (CHRO) en een Chief Operating Officer (COO) Life. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van A.S.R. zijn van mening dat deze wijzigingen gewenst zijn om de omvangrijke integratie aan te sturen en ook op lange termijn bestuurlijke continuïteit te borgen, aangezien A.S.R. na samenvoeging met Aegon Nederland aanzienlijk groter wordt. Ze noemen de maatregelen een belangrijke stap voor de toekomst.

De Raad van Bestuur blijft statutair eindverantwoordelijk voor het besturen van A.S.R. De Management Board vervangt het in 2019 ingestelde Business Executive Committee. De Board bestaat uit CEO Jos Baeten, CFO Ewout Hollegien, COO/CTO Ingrid de Swart, COO Life Willem van den Berg, CRO Rozan Dekker en CHRO Jolanda Sappelli.

CRO Rozan Dekker is nu directeur Group Risk Management bij A.S.R. en CHRO Jolanda Sappelli is nu directeur HR bij A.S.R.
COO Life Willem van den Berg is nu nog managing director Life bij Aegon Nederland en bij Aegon verantwoordelijk voor de voorgenomen samenvoeging met A.S.R. In de Management Board wordt hij verantwoordelijk voor alle Leven-activiteiten van A.S.R., waaronder Pensioenen, Leven Individueel en Uitvaart, pensioenuitvoerder TKP en de PPI’s Aegon Cappital en A.S.R. PPI.
CHRO Jolanda Sappelli krijgt een belangrijke rol gedurende de samenvoeging van Aegon Nederland en A.S.R. voor alles wat op personeels- en organisatiegebied moet gebeuren. CRO Rozan Dekker wordt verantwoordelijk voor de risicomanagement- en compliance-organisatie van A.S.R.

De introductie van de Management Board is onder voorbehoud van de closing van de voorgenomen transactie met Aegon. Deze zal, na goedkeuring van de toezichthouders – waaronder DNB en de ACM – op zijn vroegst op 1 juli plaatsvinden. De benoemingen van de COO Life, CRO en CHRO zijn onder voorbehoud van goedkeuring door DNB.

Bron: A.S.R.

GEEN REACTIES