a.s.r. investeert in duurzame energie met aankoop zonnepark Pesse

a.s.r. investeert in duurzame energie met aankoop zonnepark Pesse

Verzekeraar a.s.r. heeft een nieuwe stap gezet in de realisatie van het doel om eind 2024 voor 4,5 miljard euro in impact beleggingen te hebben geïnvesteerd. Dit heeft het bedrijf gedaan door de aankoop van een nieuw zonnepark nabij het Drentse Pesse. Dit zonnepark telt ruim 60.000 zonnepanelen en kan zo’n 11.500 huishoudens van stroom voorzien. Het zonnepark is deels gebouwd op grond die in erfpacht is bij het ASR Dutch Farmland Fund, het landbouwfonds van a.s.r. real estate.

Het zonnepark is gerealiseerd door GroenLeven, een ontwikkelaar van zonne- en windenergieprojecten. Bij de aanleg is ervoor gezorgd dat het park zoveel mogelijk opgaat in de natuur. Zo is er inheemse vegetatie geplant rondom de zonnepanelen, zodat deze niet te veel opvallen in hun omgeving.

De aanschaf van het zonnepark volgt op de aankoop van drie windparken. Dick Gort, CEO a.s.r. real estate: “a.s.r. wil een bijdrage leveren aan de energietransitie om klimaatverandering tegen te gaan. De aankopen van energieparken dragen hieraan bij. Ik ben er trots op dat we, in vervolg op de aankoop van windpark Jaap Rodenburg, windpark de Nieuwe Hemweg en een deel van het Prinses Ariane windpark, nu ons eerste zonnepark kopen. Hiermee vergroten we ons aandeel in duurzame energieprojecten en kunnen we de CO₂ uitstoot in de beleggings- én verzekeringsportefeuille van a.s.r. de komende jaren verder terugdringen.”

Bron: a.s.r.

GEEN REACTIES