7775 bemiddelaars/adviseurs actief en andere intermediaircijfers

Vrijwel alle dienstverleners adviseren/bemiddelen bij schade- en levenproducten; bijna de helft heeft een omzet onder een ton met 1 of 2 medewerkers

Het aantal bemiddelaars/adviseurs is met peildatum september-oktober 2013.

De cijfers hieronder hebben betrekking op de door de AFM ontvangen self assessments en dateren van 2012.

In 2012 hebben 313 nieuwe financiële dienstverleners een vergunning van de AFM gekregen en zijn er 561 vergunningen beëindigd op eigen verzoek of door de AFM.

Omzet en personeel 2012

23% van de bemiddelaars, adviseurs, franchisenemers en dienstverleners die uitsluitend beheer verzorgen hadden een omzet in 2012 van € 50.000 of minder.

Bij 20% bedroeg de omzet tussen 50.000 en 100.000 euro.

14% scoorde een omzet tussen 100.000 en 150.000 euro ;

9% tussen 150.000 en 200.000 euro en

7% tussen 200.000 en 250.000 euro.

Daarna dalen de percentages snel, behalve bij de categorie 400.000-600.000 euro (7%).

37% van de kantoren werken met één medewerker, 18% met 2, 10% met 3, 6% met 4 en ook 6% met 5 medewerkers.

9% van de kantoren hebben meer dan 10 medewerkers.

Na 2014

Uit de reacties blijkt dat een kwart van de financiële dienstverleners naar aanleiding van de nieuwe eisen in minder producten gaat adviseren en/of bemiddelen. De helft van de financiële dienstverleners geeft aan dat er naar aanleiding van de nieuwe vakbekwaamheidseisen niets zal veranderen.

Aan de 3.583 kantoren met personeel is ook gevraagd of hun adviseurs naar aanleiding van de nieuwe vakbekwaamheidseisen in minder producten gaan adviseren en/of bemiddelen, met andere woorden: zich gaan specialiseren. Een kwart van de kantoren met personeel geeft aan dat dit het geval is. Voor bijna de helft van de kantoren blijft het aantal producten waarin wordt geadviseerd en/of bemiddeld gelijk.

Hypotheekadvies

4.149 financiële dienstverleners geven ten tijde van het self assessment hypotheekadvies aan consumenten. Ongeveer tweederde van de hypotheekadviseurs (2.783) wordt alleen beloond door middel van een verrichtingentarief.

Een klein deel (353 hypotheekadviseurs) biedt alleen de mogelijkheid aan de klant om op basis van een uurtarief beloond te worden.

Een kwart van de hypotheekadviseurs (1.013) laat de keuze open en wordt zowel op basis van een uurtarief als een verrichtingentarief beloond. Gemiddeld wordt er voor een hypotheekadvies aan een alleenstaande starter met een vast dienstverband een verrichtingentarief van € 2.000 in rekening gebracht.

De gemiddelde tijd die een hypotheekadviseur besteedt aan het geven van een hypotheekadvies aan een alleenstaande starter met een vast dienstverband is 17 uur.

Nazorg- en serviceabonnementen

2.596 financiële dienstverleners bieden op dit moment aan hun klanten de mogelijkheid om een nazorg- of serviceabonnement af te sluiten. Financiële dienstverleners die nazorg- of serviceabonnementen aan de klant aanbieden, brengen de kosten hiervan voornamelijk in rekening op basis van het type product of het type dienstverlening.

Online afsluiten producten

1.599 financiële dienstverleners hebben in het Self Assessment aangegeven dat zij hun klanten op dit moment de mogelijkheid bieden om via hun website een product zelf af te sluiten. De klant kan dit doen met of zonder een vergelijkingsprogramma.

Deze mogelijkheid wordt voornamelijk aangeboden voor eenvoudige producten (consumptief krediet, eenvoudige schadeverzekeringen en bancaire producten).

Weinig klanten maken gebruik van de mogelijkheid om via de website van de financiële dienstverlener een product af te sluiten. Bij 35% van de financiële dienstverleners die deze mogelijkheid bieden hebben 1 tot 5 klanten in 2012 een product afgesloten via de website. Bij 40% van de financiële dienstverleners heeft geen enkele klant gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Bij 25% van de financiële dienstverleners hebben meer dan 6 klanten in 2012 een product afgesloten via de website.

Zie verder de website van de AFM

GEEN REACTIES