5% van branden is asbestbrand

bron: Stichting Salvage

Uit cijfers van Stichting Salvage, dat vanaf deze maand namens verzekeraars optreedt als coördinator bij asbestbranden, blijkt dat bij circa vijf procent van de branden in Nederland sprake is van asbestschade.

Voordat Stichting Salvage vorig jaar in een pilot bij wijze van proef deze coördinerende rol op zich nam, lag dit percentage op een lager niveau: tussen de drie en vijf procent. Gedurende de pilot was bij ongeveer 10% van de branden sprake van asbestschade, meldde Geerlof van Loo in een interview met Risk & Business. Mede op basis van de pilot stelt Stichting Salvage dit percentage nu op 5%.

Gemiddeld komt stichting Salvage bij honderd branden per week in actie. De stichting werkt met een landelijk netwerk van 20 coördinatoren die allen ruime ervaring hebben met asbestschades. Nu Stichting Salvage een meer sturende functie heeft, kan derhalve vaker worden vastgesteld dat bij een brand asbest vrij komt. Van Loo ziet dat ‘als een bevestiging dat de pilot door alle betrokken partijen goed is ontvangen en opgepakt.’

Verder heeft de pilot volgens betrokken partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars, geleid tot een effectiever afhandelingsproces, beheersbare kosten en een verbeterde communicatie met omgevingsdiensten en omwonenden. Het asbest wordt eerder opgeruimd en er is minder onduidelijkheid over de financiële afwikkeling.

De veranderende rol van Stichting Salvage vindt plaats tegen de achtergrond van het aanstaande verbod op asbestdaken, vanaf 2024. In de aanloop naar het verbod maken sommige verzekeraars inmiddels terugtrekkende bewegingen bij het dekken van aansprakelijkheidsschades rond asbestincidenten.

GEEN REACTIES