12 van 100 grootste fondsen onder minimumdekkingsgraad

De dekkingsgraad van pensioenfondsen als ABP, Metaal en Techniek, Metalelektro, MITT en PNO is gezakt onder de “herstelplangrens” van 105%.

Zorg en Welzijn heeft de limiet van 105% precies gehaald. Dat blijkt uit de stand per eind september 2014 van de 100 grootste pensioenfondsen die de Pensioenfederatie heeft gepubliceerd. In totaal voldoen minsten 12 pensioenfondsen niet aan de minimum vereiste dekkingsgraad. 16 fondsen hebben geen opgave verstrekt.

Voor vrijwel alle fondsen geldt dat zij een opleving kenden in het tweede kwartaal. Na afloop van het derde kwartaal zijn de dekkingsgraden zo sterk teruggelopen dat zij terecht zijn gekomen onder het peil van het eerste kwartaal.

Pensioenfondsen waarbij op 31 december 2014 de dekkingsgraad lager is dan 105% moeten in een herstelplan aangeven hoe zij het verplichte percentage weer denken te bereiken. In verband met de overgang naar de nieuwe FTK-regels krijgen pensioenfondsen daarvoor drie maanden extra de tijd. De termijn voor indiening is zes maanden in plaats van drie maanden. Ook wordt geregeld dat dit herstelplan ingaat uiterlijk negen maanden (in plaats van zes maanden) na de constatering van het tekort.

De 12 fondsen die nu onder 105% scoren zijn:

ABP 103,1

Agrarische en Voedselvoorzieningshandel 102,7

ANWB 103,1

Elsevier 102,0

Fysiotherapeuten 103,7
Grafische bedrijven 104,8

Metaal en Techniek 102,8

Metalektro 102,6

MITT 103,5

PNO Media 102,8

Tandtechniek 96,9

UWV 102,1

Voor de Fysiotherapeuten geldt dat sprake is van een min of meer ‘reële dekkingsgraad’, waarin de onvoorwaardelijk toegezegde jaarlijkse indexering van 3% is meegenomen.

GEEN REACTIES