Mensen hebben geen idee hoe ver de AOW nog weg is

Nog geen derde van de dertigers beseft dat zij tot hun 70e moeten werken. Nog geen kwart van de 45-49 jarigen houdt er rekening mee dat ze langer moeten doorwerken dan 67 jaar.

Dat zijn een paar feiten die blijken uit de Wijzer in Geldzaken Pensioenmonitor, die verschenen is in het kader van de Pensioen3daagse.

De AOW leeftijd in Nederland loopt volgens de huidige wetgeving op tot 67 jaar in 2023. Waar veel mensen zich niet bewust van zijn, is dat de AOW leeftijd daarna gekoppeld is aan de levensverwachting. Een jongere van 35 jaar, zal naar verwachting moeten doorwerken tot dat hij minimaal 70 jaar is. Dat realiseert zich nog geen derde van deze leeftijdsgroep. Opvallend resultaat in het onderzoek is daarnaast dat een grote groep mensen tussen de 40 en 55 jaar zich deze stijging niet realiseert. Nog geen kwart van de 45-49 jarigen houdt er rekening mee dat ze langer moeten doorwerken dan 67 jaar, terwijl zij hun eerste AOW zullen ontvangen als ze 68 jaar of ouder zijn.

Groot deel beroepsbevolking maakt zich weinig zorgen over pensioen

Drie kwart van de beroepsbevolking maakt zich weinig of helemaal geen zorgen of het na pensionering voldoende geld heeft om normaal van te leven (74%).

Zes op de tien hebben wel eens nagedacht over inkomsten en/of uitgaven na pensionering (63%). 44% heeft over beide nagedacht.

Bijna de helft (44%) is ‘bewust onbezorgd’: deze groep heeft nagedacht over inkomsten en/of uitgaven en maakt zich weinig/geen zorgen over de levensstandaard na pensionering.

Meer 21-34 jarigen zijn onbewust onbezorgd (51%) en minder zijn bewust onbezorgd (27%).

Bij 50-plussers zien we een omgekeerd beeld: 15% is onbewust onbezorgd en 56% bewust onbezorgd.

Kloof tussen ‘verwachte’ pensioenuitkering en wat men ‘nodig’ denkt te hebben

De helft van de beroepsbevolking kan geen inschatting maken van de benodigde pensioenuitkering. Van de ondervraagden die wel een inschatting maken, is driekwart niet zeker van het gegeven antwoord.

Gemiddeld verwacht men 71% van het laatstverdiende inkomen nodig te hebben terwijl zij aan inkomsten maar 60% van het laatstverdiende loon verwachten te krijgen.

Minderheid realiseert financiële gevolgen ‘aankoop eigen woning’ op lange termijn

De helft van de ondervraagden geeft aan vermogen op te bouwen deels via de eigen woning om na pensionering te kunnen leven zoals nu. Als de woning is afgelost scheelt dit direct in de lasten. Een derde noemt langer doorwerken als maatregel om het inkomen na pensionering aan te vullen. Een minderheid (38%) heeft bij het kopen van een woning rekening gehouden met de financiële gevolgen ervan na pensionering en de financiële situatie van het huishouden na overlijden.

Tool ‘Wat moet ik doen voor mijn pensioen?’

Het thema van de Pensioen3daagse 2014 is ‘Heb jij het goed voor elkaar?’, met als rode draad de gebeurtenissen in het leven (life events) die van invloed kunnen zijn op de pensioensituatie, de AOW leeftijd de verwachte inkomsten en uitgaven na pensionering. Wijzer in geldzaken heeft dit jaar een nieuwe online tool ontwikkeld op de website ‘Wat moet ik doen voor mijn pensioen’. Deze tool helpt aan de hand van de eigen situatie met filmpjes, rekenhulpen en tips te kijken of de consumentj het goed voor elkaar heeft. Onderdeel van de tool is de vernieuwde Pensioenschijf-van-vijf, ontwikkeld in samenwerking met het Nibud. Deze rekentool brengt naast de verwachte inkomstenbronnen na pensionering ook de uitgavenkant in kaart. 54% van de mensen heeft nog niet nagedacht over de uitgaven na pensionering.

GEEN REACTIES