Wat staat de schadetak van Vivat te wachten?

Banken ongerust over benaderen klanten met aflossingsvrije hypotheek
© Px

De integratie-acties die Nationale-Nederlanden nam na de overname van Delta Lloyd, laten een voorzichtige routekaart zien voor het ‘lot’ van de schadetak van Vivat.

Het zal voor veel medewerkers van Vivat wel even slikken zijn geweest begin april. Weg zelfstandigheid, weg eigen koers en mogelijk ook weg eigen baan (want u weet hoe dat gaat, de overgenomen partij moet qua baanzekerheid altijd inleveren). Op basis van de acties die NN in de afgelopen jaren nam bij de integratie van Delta Lloyd kunnen we een voorzichtige voorspelling doen voor de nabije toekomst van Reaal Schade.

In de eerste plaats is het waarschijnlijk dat de particuliere schadeverzekeringen zullen worden ondergebracht bij Voogd & Voogd. Dat betekent dat het operationele proces bij de schadeproducten voor wat betreft acceptatie en mutaties wordt geoutsourcet naar deze serviceprovider. Verder ligt het voor de hand dat de individuele AOV-polissen van Reaal zullen worden ondergebracht bij Movir. Daarnaast zal de directie van NN Schade besluiten om bij onrendabele portefeuilles de premies te verhogen of eventueel af te stoten (in jargon: rationaliseren). In dit verband is het interessant om te zien wat er gaat gebeuren omdat qua combined ratio Vivat Schade in 2019 beter presteerde dan Nationale-Nederlanden in Nederland.

Daarnaast is het boeiend om het volmachtkanaal te volgen. Bij Vivat was in 2018 een omslag zichtbaar: een dalende trend werd gekeerd en de volmachtportefeuille groeide. Dit zette zich vorig jaar door. Volgens Vivat was de groei van de totale schadeportefeuille zelfs het meest zichtbaar binnen het volmachtkanaal. Daarnaast was dit kanaal een van de meest winstgevende onderdelen van de schadeportefeuille. Bij NN is in 2018 een beleid ingezet om volmachtkantoren niet meer identiek te belonen. Op basis van portefeuilledata wordt nu een ‘maatwerktarief’ vastgesteld. Het is de vraag of gevolmachtigd agenten die een volmacht van Vivat hadden, hier eveneens mee te maken zullen krijgen. Gezien het feit dat de volmachtmedewerkers van NN en Delta Lloyd vanaf april 2018 in 1 team samenwerken, en het voor de hand ligt dat volmachtmedewerkers van Vivat daar in mee zullen moeten, is het waarschijnlijk dat ook de beloning van de volmachtkantoren in het NN-stramien komen te vallen.

GEEN REACTIES