Topman Anbang beschuldigd van fraude

Topman Anbang beschuldigd van fraude
© Anbang

De topman van Anbang, moederbedrijf van verzekeraar Vivat, is door een gerechtshof in Shanghai ervan beschuldigd het brein te zijn achter een miljardenfraude. Dit meldt persbureau Bloomberg. Wu Xiaohui zou 8,4 miljard euro hebben verduisterd door te sjoemelen met boekhoudregels en door ongeautoriseerde verkopen. De fraude zou teruggaan tot 2007. Wu ontkent de beschuldigingen.

De Chinese overheid stond al langer wantrouwend tegenover Anbang. Sinds 2014 deed het bedrijf een aantal agressieve overnames van internationale ondernemingen, waaronder het Waldorf Astoria hotel in New York, de Belgische Bank Nagelmackers en Vivat. Analisten maakten zich al enige tijd zorgen over Wu’s wijze van aankopen: hij financierde objecten met langetermijnopbrengsten zoals vastgoed uit de winst van kortetermijninvesteringen.

Wu was sinds juni vorig jaar spoorloos. Later bleek hij toen al te zijn opgepakt door de autoriteiten. Vorige maand stelde de Chinese overheid Anbang onder curatele voor tenminste een jaar. Wat voor invloed deze situatie heeft voor de buitenlandse bezittingen van Anbang, is nog onduidelijk.

Eerder deze week sprak minister Hoekstra van financiën geruststellende woorden over de positie van Vivat. “De verzekeringsgroep Vivat en haar dochterondernemingen zijn Nederlandse vennootschappen, vallen onder Nederlands recht en staan onder toezicht van de Nederlandse toezichthouders DNB en AFM. Wel kan Anbang, omdat het enig aandeelhouder is in de verzekeringsholding Vivat, “enige invloed uitoefenen” op het beleid van Vivat. De CIRC (de Chinese toezichthouder) heeft geen zeggenschap over de dagelijkse bedrijfsvoering binnen Vivat.

Wat betreft de financiële verplichtingen van Vivat jegens Anbang zei hij: “Voorts geldt dat Vivat in november 2017 alle leningen die eerder door Anbang aan Vivat waren verstrekt op de kapitaalmarkt heeft geherfinancierd en aan Anbang heeft afgelost. Er zijn op dit moment dus geen financiële banden tussen Vivat en Anbang anders dan het aandeelhouderschap van laatstgenoemde.”

Inmiddels is bekend dat de Chinese overheid bedrijven heeft gemaand om ‘niet-strategische bezittingen’ te verkopen. Hoekstra hierover: “Het staat een aandeelhouder in beginsel vrij zijn aandelenbelang te vervreemden. Wel geldt voor een dergelijke verkoop dat de koper voor het verwerven van de aandelen, mits de koper ten minste 10% van de aandelen verkrijgt, een verklaring van geen bezwaar van DNB moeten hebben. DNB zal daarbij de koper beoordelen conform de eisen in de Wet op het financieel toezicht.

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES