Boeh !!…. AUW (het geheim van de smid)

Deel 33 uit de verhalenreeks Memories
verzekeraar
Dit verhaal speelt zich af in of rond 2003.
Wij (=Assurantiemakelaar Lugt Sobbe) hadden weer eens een portefeuille “onrendabele” zaken gekocht van één van de collega’s makelaar (zie persbericht).

“Van Ommen is GEK”
Eigenlijk heeft geen enkele makelaar ooit begrepen waarom ik zulke portefeuilles ongezien en zonder nadere beschrijving overnam. Ook mijn vader zweette peentjes.
Het ging altijd om zaken waar – naar mening van de makelaars – geen goed garen mee te spinnen was. Wie wil zoiets nu kopen? Alle zaken waren ooit bij hen aangebracht door tussenpersonen die voor die risico’s geen dekking konden vinden bij de provinciale verzekeraars.
Dus de courtage moest gedeeld worden met het intermediair.

Of de zaken hadden betrekking op bedrijven die moeilijk verzekerbaar waren.
Zoals recycling, spuiterijen, handel in afgedankte kleding of metalen, fabricage van diervoeding, discotheken, horeca enz. enz.

Het is nu al weer bijna 15 jaren geleden dat ik mijn verzekeringsbedrijf verkocht aan Deltalloyd, die er zeer blij mee was.
Hoogste tijd om te verklappen waar ik de moed vandaan haalde om zulke zaken ongezien over te nemen.
Rekenen is moeilijk, maar optellen lukt gewoon niet.
Dagelijks brachten makelaars verhuisdozen vol met onrendabele zaken naar ons kantoor.
En wij namen de zaken in ontvangst als een feestpakket.
En dat was het ook.
Meteen gingen wij aan de slag om de gegevens in ons computersysteem te kloppen.
En dan bleek ons steevast dat de makelaar al vele jaren lang talloze zaken in aanhangsels had gemeld als verzekerd object, maar verzuimde om dit ook te verwerken in de verzekerde omvang van de polissen.
Vervolgens maakten wij een zgn. “prolongatieaanhangsel” op, dat wij door verzekeraars lieten ondertekenen. Die zagen natuurlijk met enige verbazing dat de jaarpremie nominaal zeer interessant was en tekenden met plezier voor hun aandeel.

Makelaarswijziging

Het is meerdere voorgekomen dat de verkopende makelaars de polissen via makelaarswijziging terug lieten zetten, nadat de klant had laten zien dat de premie zo enorm gestegen was sinds alles in de polis goed was verwerkt!

Wij vonden dat prima, mits men nieuwe polissen aanleverde tot de omvang van de premie die de nieuwe polis nu had.
Zoiets noemden ze bij Aegon Spaarplan geloof ik de Winstverdriedubbelaar.

Of enige verzekeraar zich ooit heeft gerealiseerd dat hij de voorgaande jaren veel te weinig premie had gekregen van de vorige makelaar, zou ik niet weten.

Ook het intermediair bemerkte natuurlijk dat de jaarpremie aanzienlijk was gestegen sinds de polis via Lugt Sobbe liep. En dan kregen wij wel klagende tussenpersonen aan de lijn. Die vertelden ons dat de klanten boos waren omdat de premie was gestegen sinds Lugt Sobbe de makelaar was.
Pas nadat wij hen uitlegden dat de polis nu duidelijkheid verschafte over de feitelijk verzekerde gebouwen, inventarissen, goederen en jaarbedrag bedrijfsschade, hadden zij een goed verhaal voor hun klanten. En die lachten natuurlijk in hun vuistje dat verzekeraars voorheen jaarlijks een oor aan was genaaid door de oude makelaar.

Bruto Omzet
Houders van polissen waarop een belang voor bedrijfsschade gedekt was, kregen vervolgens van ons een naverrekeningsformulier. Dat formulier bevatte een lijst waarop alle verzekerde belangen werden benoemd. Zoals:
– Bedrag voor lonen en salarissen, winstdeling, tantièmes e.d. ……
– Bedrag voor huren bedrijfsgebouwen
– Bedrag voor kosten telefonie en communicatie
– Bedrag voor afschrijving op inventaris, gebouwen, onverkochte goederen
– etc.
En natuurlijk het bedrag voor bedrijfsresultaat….. de winst voor belasting.

Tel al deze zaken op en je hebt het bedrag van de bruto omzet dat maximaal in aanmerking  komt voor vergoeding, als het bedrijf kortstondig of langdurig geen inkomsten heeft als gevolg van een gedekt gevaar.

Vanzelfsprekend kregen wij deze formulieren al ras terug en dan constateerden wij dat de verzekerde som van de polis identiek was aan het bedrag van het bedrijfsresultaat van het voorgaande jaar. Dus onderverzekering ten top, want alle kosten die gemaakt waren om die winst te genereren, was niet meegenomen in de verzekerde omvang.

30% over/onder dekking
Een bedrijfsschadeverzekering kent een zgn. 30 % in- & decrease clausule.
Deze clausule biedt de verzekerde ondernemer de zekerheid dat de dekking van de polis met 30 % verhoogd wordt, als zijn meest recente omzetgegevens duiden op een stijging.
In dat geval is een suppletiepremie verschuldigd op basis van naverrekening.
Als later bleek dat zijn bruto omzet lager was dan de verzekerde som, dan kreeg hij premie terug tot maximaal 30%.
Als later bleek dat zijn bruto omzet hoger was dan de verzekerde som, dan moest hij een suppletie betalen tot maximaal 30%.
U snapt het al : iedereen was te laag verzekerd en dus moest iedereen allereerst 30% suppletiepremie betalen.
Natuurlijk kregen wij vele protesten te horen, want men had toch altijd netjes antwoord gegeven op de vraag van de makelaar : wat was uw omzet afgelopen jaar?
En men had dan netjes het bedrag van de netto omzet gemeld : het winstcijfer.

Toen pas begreep men dat de verzekering al die jaren op basis van onderverzekering had plaatsgevonden.

En zo werden onrendabele portefeuilles dus rendabel.

Wij hadden dus de gewoonte om prolongatieaanhangsels te maken. Zo wisten wij dus zeker dat verzekeraars en verzekerden beschikten over de informatie die wij uit de oude polisdossiers hadden weten te verzamelen.
Dat bleek een schot in de roos, toen een nieuwe klant van ons een miljoenenschade claimde. Het hele bedrijf afgebrand.
Natuurlijk de Nederlandse Beursassuradeuren gemeld dat er een expert naar toe moest.
Dezelfde middag meldde zich de leidende verzekeraar bij de balie van ons kantoor te Amsterdam.

BOE!!!
Hij moest ons helaas melden dat de schade niet was gedekt, want de polis was tijdig opgezegd. Zou ons faillissement kunnen betekenen. Helaas pindakaas.
Klaarblijkelijk had de vorige makelaar de door hem ontvangen opzegging nooit in het dossier gestoken, want daarin was niets te vinden van een opzegging.

AUW!!
Gelukkig konden wij verzekeraars wel het door hen ondertekende prolongatieaanhangsel tonen. Er zat niets anders op dan de schade gewoon te erkennen en betalen.

Ik vraag mij nog altijd af of verzekeraars de moed hebben gehad om de oude makelaar voor een paar miljoen aansprakelijk te stellen voor het leveren van een wanprestatie.
Dat zal wel niet zo zijn, want als je een kleine makelaar bent, dan ben je afhankelijk van verzekeraars. En als je een grote makelaar bent, dan zijn verzekeraars afhankelijk van jou.

Wanprestaties kan je maar beter snel vergeten als je nog zaken wilt prolongeren die door  grote makelaars zijn afgesloten.

Want je wilt zeker niet de verzekeraar zijn wier hele book of business door een makelaar per direct elders is ondergebracht omdat je niet naar zijn pijpen danst.

Ik wens u en de uwen goede zaken toe en een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Deel 33 uit de verhalenreeks Memories

GEEN REACTIES