Nieuwe episode in aanbod Catastrofe-verzekeringsdekking: ASR

A.S.R. BREIDT ALS EERSTE VERZEKERAAR OVERSTROMINGSDEKKING UIT“.

Onder deze kop verscheen gisteren een persbericht van A.S.R.

OVERSTROMINGSDEKKING
Met deze de overstromingsdekking zijn de particuliere en zakelijke klanten van A.S.R. vanaf 1 januari 2020 verzekerd voor schade door neerslag die onvoorzien het gebouw is binnengedrongen.

HELAAS :
A.S.R. biedt echter nog steeds geen dekking indien de wateroverlast is veroorzaakt door het falen van een primaire waterkering zoals een dijk of oever. En dus valt het gebruik van de term “overstromingsdekking” in dit geval onder volksverlakkerij door A.S.R.

PRIETPRAAT
Het Persbericht vervolgt met modieuze prietpraat zoals :

  • A.S.R. speelt hiermee in op de gevolgen van klimaatverandering.”
  • Als verzekeraar wil a.s.r. maatschappelijk relevant zijn.”
  • Dit doen wij onder andere door oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen.
  • Door klimaatveranderingen neemt het risico op overstromingen toe.”

Red : Allemaal gezellige prietpraat die vast is bedacht door een paar onervaren jeugdige medewerkers die absoluut geen verstand van verzekeringszaken hebben.

VRAAG AAN CEO JOS BAETEN : 
Wij vragen ons af waar ze bij A.S.R. mee bezig zijn.
Want meneer Baeten : kunt u ons uitleggen wat het verschil is tussen de gevolgen van :

1) wolkbreuk die nabij het verzekerde adres is gevallen op daken, straten en pleinen.
Riolen kunnen de hoeveelheid water niet aan, putdeksels komen omhoog;

2) hevige regenbui die regionaal is gevallen en waarvan het verzamelde water zich naar het laagste punt begeeft en overlast veroorzaakt ?  Zoals op  30 oktober 1998 te Tollebeek,
Erica, Emmen, Veenoord, Meppel en Hardenberg.
Zie video :

 

 

 

3) langdurige lokale regenval, als gevolg waarvan sloten, meren buiten hun oevers treden omdat het aanbod van water via rioleringen overdadig is;

4) langdurige regenval elders of in het buitenland, als gevolg waarvan rivieren mogelijk buiten hun oevers treden

5) hoog water in rivieren, als gevolg van smeltwater dat weer ontstaan is nadat onverwacht veel sneeuw gelijktijdig is gaan smelten vanwege de klimaatverandering.

6) zware hagel of sneeuw die op de daken van gebouwen is blijven liggen. Als dat gaat smelten, kan je toch niet spreken van “onvoorzien”.

Omdat zowel het intermediair als de consumenten niet of nauwelijks nog weten waaraan zij toe zijn, heeft ondergetekende in 1994 het initiatief genomen om – samen met alle in Nederland werkzame brandverzekeraars – een verzekeringsvorm op de markt te brengen die deze en andere collectieve gevaren dekken kon.

Zie hierover de publicatie op Findinet.

PUBLICITEITSSTUNT
Deze door A.S.R. bedachte variant is de zoveelste poging van een verzekeraar om d.m.v. publiciteit aandacht te vestigen op een verzekeringsproduct waarmee de consument en met name het intermediair geen zier opschiet.

COLLECTIEVE SCHADEGEBEURTENISSEN
Overigens ben ik volgaarne bereid om de heer Baeten persoonlijk uit te leggen hoe deze puzzel rond verzekerbaarheid van Collectieve Schadegebeurtenissen alsnog en beter kan worden gelegd:
namelijk d.m.v. een collectieve verzekeringsvorm  die kan worden aangeboden door alle verzekeraars en waarvan de dekking naar draagkracht wordt geboden namens alle verzekeraars.

GEEN REACTIES