Nibud: voorgestelde studiefinanciering niet goed voor middeninkomens

koopkracht verandert nauwelijks in 2022

Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat huishoudens met een modaal of anderhalf keer modaal inkomen moeite zullen hebben om hun kinderen financieel te steunen bij hun studie, als studenten in het hoger onderwijs de door het kabinet voorgestelde basisbeurs krijgen. Ook wil het Nibud dat de beurzen voor mbo-studenten en hbo- en wo-studenten beter op elkaar aansluiten en dat er een inflatiecorrectie wordt toegepast.

In het voorstel van het kabinet krijgen hbo- en wo-studenten recht op een basisbeurs van 91 euro per maand voor thuiswonenden en 255 euro per maand voor uitwonenden. Daarnaast kunnen ze, afhankelijk van het inkomen van hun ouders, een aanvullende beurs van maximaal 419 euro krijgen. Op basis van berekeningen voor twee voorbeeldgezinnen concludeert het Nibud dat huishoudens met een jaarinkomen van ongeveer 55.000 euro maandelijks een te groot deel van hun inkomen kwijt zouden zijn aan hun studerende kinderen. Een volledige aanvullende beurs zit er voor deze kinderen ook niet in. “Het Nibud zou graag zien dat de aanvullende beurs beter aansluit bij wat ouders redelijkerwijs kunnen bijdragen aan de studie van hun kinderen”, zegt het Nibud.

Een ander punt waar het Nibud graag verandering zou zien, is in de hoogte van de bedragen voor mbo-studenten en hbo- en wo-studenten. De bedragen zijn niet hetzelfde voor mbo’ers en studenten in het hoger onderwijs. Hiervoor is volgens het Nibud geen duidelijke reden en dus zou de nieuwe basisbeurs moeten aansluiten op de bedragen die de mbo’ers krijgen. Wel zou er een inflatiecorrectie op moeten worden toegepast.

Bron: Nibud

GEEN REACTIES