Kabinet wil basisbeurs in het hoger onderwijs opnieuw invoeren

Kabinet wil basisbeurs in het hoger onderwijs opnieuw invoeren

Als het aan het kabinet ligt, kunnen studenten in het hoger onderwijs vanaf het studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs krijgen. Dat zou dan ook gelden voor studenten die al eerder aan hun studie zijn begonnen, zolang ze maar aan de criteria voldoen. Ook wil het kabinet het gebruik van de aanvullende beurs door mbo’ers en studenten aan het hoger onderwijs stimuleren en de bijverdiengrens voor mbo’ers afschaffen. Het kabinet gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamer.

Basisbeurs opnieuw ingevoerd

De basisbeurs werd in 2015 afgeschaft. Studenten die vanaf dat jaar aan hun studie begonnen, kregen geen geld meer maar moesten alles lenen. Dat leidde tot grote studieschulden die tot ver in de toekomst invloed kunnen hebben op de leencapaciteit van de studenten. Het kabinet wil nu opnieuw een basisbeurs invoeren, die lijkt op de basisbeurs die er eerder was. Zo zou het bij voorkeur gaan om een prestatiebeurs waarbij de opleiding binnen tien jaar moet worden afgerond. Gebeurt dit niet, dan is de beurs alsnog een lening. Studenten zouden 255 euro per maand krijgen als ze uitwonend zijn en 91 euro per maand als ze nog thuis wonen. Het kabinet wil de nieuwe basisbeurs voor het hoger onderwijs invoeren met ingang van het studiejaar 2023-2024 voor nieuwe studenten en studenten die al eerder met hun studie gestart zijn.

Gelijke kansen

Afschaffing van de basisbeurs gebeurde met het idee dat dat zou zorgen voor gelijke kansen voor kinderen van ouders met lage en hoge inkomens. In de praktijk bleek dit echter niet te werken. Zo was in 2019 in het AD te lezen dat er juist minder kinderen uit bijstandsgezinnen na de havo naar het hbo gingen. Om die ongelijkheid te verminderen, wil het kabinet gaan zorgen dat mbo’ers en studenten in het hoger onderwijs die recht hebben op een aanvullende beurs, daar ook gebruik van gaan maken. Daarnaast zou de bijverdiengrens voor mbo’ers moeten verdwijnen. In het hoger onderwijs was deze al afgeschaft. Hierdoor zouden studenten meer mogelijkheden hebben om werkervaring op te doen middels een bijbaan of eigen bedrijf. Als laatste wil het kabinet de terugbetaalvoorwaarden in het mbo versoepelen.

Compensatie voor de pechgeneratie

De groep studenten die tussen 2015 en 2023 studeerde, heeft volledig moeten lenen. Om deze groep enigszins tegemoet te komen, komt het kabinet met een tegemoetkomingsregeling. Voorstel is om alle studenten die onder het leenstelsel vielen en hun diploma hebben gehaald, een bedrag te geven. Bij een studieperiode van vier jaar gaat het om ruim 1.400 euro. Wie in 2022 start met een studie zou een tegemoetkoming van 359 euro ontvangen. Omdat echter prioriteit wordt gegeven aan het invoeren van de basisbeurs, zal het op zijn vroegst 2025 worden voordat de tegemoetkoming kan worden uitbetaald of verrekend.

GEEN REACTIES