JUBILEUM-CONGRES VAN NARIM 1996 – 2021

Op 24 en 25 september viert NARIM haar 25-jarige bestaan met een Jubileum-congres. Locatie:  SS ROTTERDAM.

NARIM, Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers, is in 1996 opgericht.
Toen gingen een aantal van de bestaande gespreksgroepen op in één associatie voor Risk & Insurance Managers. In deze groepen werd informatie uitgewisseld over risico- en verzekeringsaspecten binnen grote en middelgrote ondernemingen.

NARIM treedt als beroepsorganisatie op voor 160 leden van grote en middelgrote ondernemingen, instellingen en overheidsorganen die bij NARIM zijn aangesloten.

Doelstelling NARIM
Doel van de vereniging is het vergroten van kennis over risicobeheer en risicofinanciering in relatie tot het bedrijfsleven en de op deze gebieden gevolgde praktijk. Daarnaast behartigt NARIM de collectieve belangen van de door de leden vertegenwoordigde ondernemingen. Hiervoor organiseert NARIM diverse activiteiten, waaronder een groot jaarcongres. Dit congres is uitgegroeid tot hét podium voor alle partijen in de wereld van Risk & Insurance Management.

Wie zijn de leden van NARIM?
Deze vraag leggen wij voor aan Narim-voorzitter Adri van der Waart : “Om lid van Narim te zijn moet je voldoen aan zeer specifieke criteria. Daaraan hechten wij groot belang.
Onze leden hebben als hoofdtaak het risicobeheer en/of het beheer over de verzekeringsportefeuille van een onderneming, instelling of overheid, al dan niet ondergebracht in een afzonderlijke organisatie van privaatrechtelijke aard. Men kan geen lid worden als men werkzaam is bij een organisatie die activiteiten verricht als ‘leverancier/adviseur van verzekerings- en verzekering gerelateerde producten en diensten op het gebied van risicomanagement‘.

Tijdens het congres kunnen de leden deelnemen aan sub-sessies over onderwerpen als:
Meer informatie over deze sprekers via MEER

* Covid-19
D Filosoof Lammert Kamphuis MEER
* Robotica
Xavier Schut, Vice-President van Duff & Phelps MEER
* Duurzaamheid
D Mark Bressers, directeur-bestuurder van de Nederlandse
D Emissieautoriteit MEER

* Virtual Captives
d Allianz MEER
* Ransomware
d AON MEER
* Klimaat bestendigheid:
d AXA / MEER
* Omgaan met onrust op weg naar klimaatbestendigheid
 d CHUBB MEER
* Cyberproblematiek:
d Crawford MEER
* Kijk door de spiegel en blijf op koers:
d Dupi / Lloyd’s & Lengkeek MEER
* Can you predict the unpredictable?
D Lloyd’s of London (binnen de EU:  Lloyd’s EuropeMEER
* Aanpak Pandemische risico’s :
D Marsh registermakelaars MEER
* Klimaatverandering. Gevolgen voor Nederland:
D RisicoNet (Marjan Minnesma – Urgenda) MEER
* “Ever Given” – the saga continues:
D Van Traa Juristen MEER

GEEN REACTIES