NARIM: SESSIE RISICONET / URGENDA – MARJAN MINNESMA

Uw rol ter voorkoming van klimaatverandering

Hoe groot is de ramp als klimaatverandering doorzet? Voor de wereld, maar ook voor Nederland? Ook op economisch gebied trekt men aan de bel. Steeds meer investeerders trekken zich terug uit zogeheten risicogebieden. Laat nou net de helft van Nederland zo’n risicogebied zijn.

Worst case: de zeespiegel stijgt in de komende tien jaar tweeënhalve tot drie meter. Onze Deltawerken zijn berekend op een halve tot een hele meter stijging van de zeespiegel. We stevenen af op een immense uitdaging. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, vertelt erover tijdens deze workshop: “We moeten koersen op wat we nú nodig hebben. Doen we dat niet, dan hebben we een serieus probleem.”

Volgens Minnesma zijn nog lang niet alle verzekeraars klaar om bijvoorbeeld grootschalige zonneparken op daken te verzekeren vanwege de vermeende risico’s, zoals brand. Een duurzamere wereld lijkt op dit moment maar moeilijk verzekerbaar, waardoor mooie kansen blijven liggen. Toch moet een verzekeraar, ook om zelf in leven te blijven, anticiperen op de toekomst en zich naar duurzame ondernemers en initiatieven opstellen als partner. Dat is eng! Aan de andere kant zijn de onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering voor verzekeraars (en de rest van de wereld) nog veel enger.
Welke rol mag van verzekeraars en tussenpersonen worden verwacht?

GEEN REACTIES