NARIM: DUURZAAMHEID (Emissieautoriteit)

Green Deal
Het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019 en nu de Europese Green Deal. Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van klimaatbeleid in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

In de sessie Duurzaamheid kijkt Mark Bressers, directeur-bestuurder van de Nederlandse Emissieautoriteit, naar welk beleid al wordt uitgevoerd en welke plannen er zijn voor de toekomst.

  • Op welke manier dragen marktinstrumenten bij aan een klimaatneutrale samenleving? Hoe werkt het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS)?
  • Hoe worden schonere biobrandstoffen gestimuleerd?
  • Welke resultaten zijn er al geboekt?

    Veel bedrijven hebben al te maken met klimaatwetgeving en dat worden er waarschijnlijk nog veel meer. Één ding is duidelijk: om van Nederland en Europa klimaatneutrale samenlevingen te maken zijn nog flinke stappen te zetten en bedrijven spelen daarbij een cruciale rol.

GEEN REACTIES