Initieel examen Hypothecair Krediet blijft struikelblok

Initieel examen Hypothecair Krediet blijft struikelblok

Wie als adviseur Hypothecair Krediet aan de slag wil, zal het initeel examen Hypothecair Krediet moeten halen. Al enige tijd vertonen de slagingspercentages voor dit examen een dalende lijn. Leidde in de periode april 2019 – maart 2020 nog 40,6% van de examens tot een positief resultaat, in de periode april 2021 – maart 2022 was dit nog maar 37,1%. Het aantal kandidaten dat een poging waagt, nam echter wel toe: van bijna 2.400 in 2019/2020 tot ruim 4.000 in 2021/2022. Dat kan komen door een groter aantal herkansingen, maar wellicht speelt de grote vraag naar hypotheken van de afgelopen tijd daarbij ook een rol.

Naast de module Hypothecair Krediet moeten aspirant hypotheekadviseurs ook het initieel examen Vermogen afleggen. Ook hier zijn de slagingspercentages niet om over naar huis te schrijven. In de periode 2021/2022 bedroeg dit 42,0%. Gemiddeld over alle verschillende initiële examens was er een slagingspercentage van 54,5%. Ook dit is lager dan in de voorgaande twee jaren (2019/2020: 59,5% en 2020/2021: 58,3%). Ook in deze jaren was het examen Vermogen het op één na lastigste om te behalen.

PE-examens moeilijker

Ook bij de PE-examens is Hypothecair Krediet een uitschieter in negatieve zin. Slechts 69,6% van de examens werd met goed gevolg afgelegd. Examenkandidaten voor PE Vermogen deden het iets beter: gemiddeld slaagde 75,8%. Gemiddeld over alle modules was dat 76,2%. Ook dit percentage laat een dalende lijn zien. In 2019/2020 slaagde nog 86,0% en in 2020/2021 81,3%. In de zomer van 2021 waren er al geluiden dat de PE-examens moeilijker werden en waarschuwde opleidingsinstituut Lindenhaeghe adviseurs ervoor dat ze serieus de boeken in moeten duiken om een goede kans van slagen te hebben.

Groot aantal afgelegde examens

Opvallend is het grote aantal afgelegde PE-examens in februari en maart 2022. In de voorgaande jaren zijn februari en maart ook de populairste maanden om examen te doen, vermoedelijk omdat wijzigingen in de eindtermen steeds per 1 april ingaan. In 2022 was het aantal afgelegde examens echter beduidend hoger.

In 2019/2020 werden er in februari ruim 2.500 PE-examens afgelegd. De cijfers voor maart 2020 zijn vertekend doordat er vanwege corona minder examens werden afgelegd. In februari 2021 waren er zo’n 3.200 examens en in maart 9.700. In 2022 eindigde een driejaarlijkse PE-periode en dat was te zien. In februari 2022 werden 14.959 PE-examens gedaan en in maart 18.791. Blijkbaar wachten veel adviseurs tot het laatste moment om hun bevoegdheid veilig te stellen. Ter vergelijking: in het hele jaar 2019/2020 werden 13.500 examens afgelegd.

Bron: CDFD statistieken Wft-examens april 2021 t/m maart 2022

GEEN REACTIES