Carla Muters: tijd voor nieuw soort overlijdensrisicoverzekering

Hoewel een overlijdensrisicoverzekering niet langer verplicht is bij een geldlening met Nationale Hypotheekgarantie (NHG), is zo’n verzekering zeker niet overbodig. Carla Muters, bestuursvoorzitter NHG, acht het nodig om dit in een column van Munt Hypotheken nog eens te benadrukken. Ze pleit voor een polis die alleen het inkomensrisico verzekert en niet het traditionele onderpandrisico.

Het besluit om per 1 januari 2020 de overlijdensrisicoverzekering (ORV) niet langer verplicht te stellen kwam niet uit het niets, aldus Muters. “We merkten dat kwetsbare groepen zoals chronisch zieken en ex-patiënten moeite hadden om een ORV af te sluiten en daardoor uitgesloten werden van NHG. Dit was uiteraard niet de bedoeling en vormde voor ons de aanleiding om dit verder te onderzoeken. Daarbovenop: als iemand een hypotheek met NHG afsluit, zijn daarmee diverse risico’s financieel afgedekt, waaronder het overlijden van een partner. Waarom zouden we daar bovenop een ORV verplichten? Door het afsluiten van een ORV vrijwillig te maken namen we een drempel weg.”

Maatwerk nodig

Nu, twee jaar verder, krijgt de organisatie signalen dat er door het vervallen van de verplichting minder ORV’s afgesloten worden. Ook in gevallen waarin deze verzekering wel verstandig zou zijn.

Muters noemt een aantal situaties waarin de ORV wel goed zou passen. Zoals wanneer de inkomsten voornamelijk bij een van de partners vandaan komen of als beide inkomens nodig zijn om de (woon)lasten te kunnen dragen. Ze gelooft echter “niet in generieke verplichtingen, maar in maatwerk”.

Adviseur

“Alle klanten met of zonder hypotheek hebben een gezonde financiële huishouding nodig, die ook situaties bij overlijden in ogenschouw neemt.” Het is de kracht van een goede adviseur om op basis van de individuele verhalen het beste financiële advies te geven. “Misschien is het tijd voor de markt om een ORV te ontwikkelen die alleen is gekoppeld aan het inkomensrisico en niet aan het traditionele onderpandrisico?”

Bron: Munt Hypotheken

GEEN REACTIES