‘DNB had al vroeg twijfels over koper Conservatrix’

Waard Leven maakt overuren door vragen polishouders Conservatrix

De Nederlandsche Bank kreeg al in een vroeg stadium signalen van de onbetrouwbaarheid van zakenman Greg Lindberg, die zich had aangemeld om de in nood verkerende levensverzekeraar Conservatrix te kopen. Desondanks ging de toezichthouder in zee met de Amerikaan, omdat het alternatief – korten op de polissen van duizenden verzekerden –  slechter leek. Dat zegt het Financieele Dagblad in een reconstructie.

Het noodlijdende Conservatrix ligt in 2014, 2015 als een steen op de maag bij DNB. De levensverzekeraar heeft onvoldoende financiële buffers. Dit probleem verergert na de invoering van Solvency II. Deze Europese richtlijn stelt hogere eisen aan de reserves van verzekeraars. Greg Lindberg biedt aan de levensverzekeraar voor €45 miljoen te kopen en op te nemen in zijn holding Eli Global.

DNB is geïnteresseerd en start een – wettelijk verplicht – due diligence-onderzoek naar Lindberg. Daaruit blijkt als snel dat hij is verwikkeld in een stuk of 20 rechtszaken, onder meer rond fraude en faillissementen, meldt het FD. Bovendien geeft hij op de vragen van de onderzoeker ‘onjuiste, onvolledige’ of ‘summiere, theoretische’ antwoorden.

Solvabiliteit van 26 procent
Aanvankelijk ketsen de onderhandelingen met Lindberg af. Maar als de financiële positie van Conservatrix verder verslechtert en zes andere kandidaat-kopers zich hebben teruggetrokken, ziet DNB maar één optie: korten op de polissen. Dan meldt Lindberg zich opnieuw. Hij is bereid de levensverzekeraar nu voor € 1,- over te nemen én hij belooft niet te korten op de polissen. DNB ziet geen andere uitweg; de solvabiliteit van de levensverzekeraar is tot slechts 26 procent gezakt.

In het overnamecontract wordt opgenomen dat Lindberg 20 procent van de premiegelden onderhands mag beleggen, waarvan de helft in aan hem gelieerde bedrijven. Een praktijk waarop de hoogste toezichtsbaas binnen DNB, Jan Sijbrand, een uitgesproken negatieve visie heeft, aldus het FD. En Lindberg herverzekert de premies bij een ander onderdeel van zijn verzekeringsgroep: Colorado Bankers Life, dat het weer doorsluist naar een op Barbados gevestigd bedrijfsonderdeel, buiten de jurisdictie van DNB.

The rest van het verhaal is bekend. Lindberg wordt aangeklaagd voor omkoping en corruptie. Colorado Bankers Life komt in grote financiële problemen. DNB en het management van Conservatrix doen verwoede reddingspogingen, maar kunnen niet verhinderen dat in december 2020 Conservatrix failliet wordt verklaard. In maart van dat jaar is Lindberg dan al veroordeeld tot zeven jaar cel. De polishouders worden nu alsnog (met 30 procent) gekort op hun uitkeringen. De levensverzekeringsportefeuille is nog steeds niet verkocht.

GEEN REACTIES