De gevaren van fraude binnen de onderneming

NOTARISSEN, ADVOCATEN, BANKEN, ASSURANTIEMAKELAARS
Deze ondernemers beheren per definitie gelden van derden. Verzekeringspremies.
Op grond van wettelijke regelgeving is vaak sprake van een verplichting om
gelden van derden te bewaren op een zgn. derdengeldrekening.

Beursmakelaars gaan zelfs nog een stap verder : zij garanderen de verzekeraars voorafgaande aan de aanvang van de overeenkomst dat de premie wordt voldaan (het delcredere risico). Ook als de klant in verzuim is.
In de praktijk wil geen makelaar daaraan herinnerd worden, maar juridisch zie je hier het verschil tussen een bemiddelaar en een onderhandelaar die optreedt namens de klant.

Ondanks dat gaat het wel eens een beetje fout, zoals bij de heer Robert Moszkowicz.
Het Openbaar Ministerie eiste zes maanden gevangenisstraf tegen voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz (67) voor belastingfraude. Justitie verdacht Moszkowicz ervan dat hij van 2010 tot 2014 valse aangiftes omzetbelasting had ingediend.
Als gevolg van zijn handelen zou de Belastingdienst wel 100.000 euro te weinig hebben geïncasseerd.
Hij is geschrapt en ging failliet.

Deel 36 van de verhalenreeks Memories

GEROMMEL MET DERDENGELDEN-Recent
15.000.000 euro weg
Momenteel staat het notariskantoor van Landsadvocaat Pels Rijcken in beeld bij Justitie, omdat bij dat kantoor meer dan 15 miljoen Euro is verduisterd. Welke partijen daarvan de dupe zijn, is niet bekend gemaakt. Provincies ? De Staat ? Gemeenten ? Burgers ? Wie zal het zeggen.

GEROMMEL MET DERDENGELDEN-in 1979
Dat overkwam ook Notaris mevrouw Slis-Stroom. Zij hield kantoor in het gebouw naast het kantoor van mijn bedrijf : Lugt Sobbe & Co. BV.

AMBTELIJKE MOLENS
Willekeurig welke andere notaris liet koper en verkoper tot zich komen, maakte notities van de beoogde overeenkomst.

Deze notities vormden de basis voor het secretariaat van het notariskantoor die vervolgens in concept een voorlopige koopovereenkomst opstelde.

Deze werd vervolgens toegezonden aan de betrokkenen. Het ondertekenen van de voorlopige koopakte vond vervolgens plaats op afspraak. Dit hele proces kostte al gauw een week of langer.

WIJ DRAAIEN TERWIJL U WACHT
Wat maakte Notaris Slis Stroom zo succesvol ?
Josje Slis-Stroom was naar mijn overtuiging een eerlijke en hardwerkende notaris. Wie bij haar een akte wenste te passeren, kon er op rekenen dat zij ogenblikkelijk achter de typemachine ging zitten, waarna zij met de vaardigheid van een efficiënte secretaresse aan de slag ging om de wensen van de comparanten te verwoorden.

Zij was haar tijd jaren vooruit. De snelheid waarmee zij kon dienen, was fenomenaal. Notaris Slis had altijd wel een gaatje in haar agenda om snel tot zaken te komen.

Je moet het ijzer immers smeden als het heet is. Met als gevolg dat meer en meer transacties via haar kantoor tot stand kwamen.

Dat is nog eens andere koek dan een week vertraging! Een toonbeeld van de emancipatie van het notarisambt.

EERSTE VROUWELIJKE NOTARIS
In mijn ogen is de eerste vrouwelijke Notaris te Amsterdam geofferd vanwege het succes dat zij had vanwege haar efficiëntie.

Zij vormde een bedreiging voor het Amsterdamse Notariaat en vrijwel iedereen heeft een steentje bijgedragen om haar te gronde te richten!

Eerlijk wist ik zelf ook niet hoe ik haar zou kunnen helpen als ook de overheid (B & W Amsterdam) zich gelijk bulldozers bijdroegen om haar ondergang te bespoedigen.

MIJN BUURVROUW
Notaris Slis-Stroom was dus een zeer succesvol notaris in Amsterdam.
Oorspronkelijk hield zij kantoor aan huis op de Willemsparkweg.
Toen ik haar leerde kennen rond 1978 woonde zij op dat adres.

Zij had één of twee kleine kinderen, die ik daar ook heb ontmoet. Zij was een aardige voorkomende vrouw en zij zag zich genoodzaakt uit te kijken naar een groter kantoor met een woning in de buurt.

HYPOTHEEK VOOR DE HOBBEMASTRAAT 12
“De Negen Muzen” kwam te koop. Dat was tot dan toe het hoofdkantoor van HITMA – een technische handelsonderneming.

Omdat Hitma al eerder behoefte had aan meer kantoorruimte, had zij de helft van een “twee onder één kap” aangekocht dat om de hoek was gelegen in de Jan Luykenstraat.

De andere helft was in gebruik bij de KNMG (genootschap van Medici).

Beide gebouwen waren te koop en dit bood Notaris Slis de mogelijkheid om woning en kantoor te scheiden, zonder verlies aan reistijden, parkeerproblemen etc.

Dus kocht zij beide panden, maar dan wel op basis van een stevige hypothecaire lening.

Na een grondige opknapbeurt betrok haar notariskantoor het gebouw De Negen Muzen.

Hypotheek voor Jan Luykenstraat 3
Dit gebouw was voorheen al vele jaren in gebruik als bedrijfsruimte en het vergde derhalve meer tijd om van deze bedrijfsruimte een gezellige woning te maken.

Ik kon de grootschalige verbouwing gadeslaan vanaf het balkon van mijn kantoor op de 3e verdieping. Ook op dit pand rustte vanzelfsprekend een forse hypotheek.

INVAL EN ARRESTATIE
Terwijl deze verbouwing gaande was, werd mevrouw Slis-Stroom gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij zwendel en fraude. “Verduistering, diefstal, en geknoei met notariële akten vormden een geheel van misdadige activiteiten waaraan de ex-notaris zich volgens justitie schuldig had gemaakt“, aldus Wikipedia.

De Notaris werd publiekelijk zo ongeveer met pek en veren afgevoerd naar het gevang.
Er zijn over deze zwendelpraktijken bij mijn weten nooit feiten boven water gekomen, die aannemelijk maken dat de notaris werkelijk daarbij betrokken was.

Wat mij wel ter ore is gekomen, dat is dat het wel is voorgekomen dat een belegger ‘s-morgens b.v. een pand had verkocht voor 3 miljoen of meer en dat hij dezelfde middag weer een ander pand kocht waarvoor een aanbetaling verschuldigd was van 10 %. Aangezien het bedrag van 3 miljoen nog niet aan de verkoper was overgemaakt, werd dit bedrag deels aangewend ter dekking van de aanbetaling van de nieuwe aankoop. Van fraude was dus geen sprake. Het was niet toegestaan, maar er was niets aan de hand in financiële zin.
Verrekening binnen rekening-courant van de derdenrekening.

VERRAAD
Een van de medewerkers (ik vermoed dat dit een kandidaat-notaris was) heeft hiervan melding gedaan bij een instantie en deze instantie heeft vervolgens een nader onderzoek ingesteld. Informatie lekte naar buiten. Geroddel in de bekende roddelbladen.

Naar mijn bescheiden mening is zij door de markt en door haar collega’s gewoon kapot gemaakt omdat zij veel efficiënter was dan haar collega’s.

De media maakten er een groot spektakel van en het Openbaar Ministerie vond het noodzakelijk om haar te verrassen met een inval bij haar thuis en op kantoor.

Kort na haar arrestatie werd de prachtig verbouwde woning ontruimd en vervolgens werd het monumentale gebouw aan de Jan Luykenstraat gekraakt. Ik stond er bij en keek er naar vanaf mijn balkon.
Was hier sprake van een gecoördineerde actie? Het lijkt wel het geval.
Normaal moet een woning of bedrijfspand vele jaren verwaarloost worden en leeg staan, voor krakers dat ongemoeid mogen bezetten. Maar justitie kneep dit keer een oogje dicht.

BEWIJS ONTBRAK
Buurvrouw werd afgevoerd in een overvalwagen. Maar de meeste beschuldigingen, zijn in rechte nooit geleverd en dus zijn deze zaken voor Slis-Stroom gunstig afgelopen. Wel is zij vanwege bepaalde zaken veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar: wikipedia

Haar vordering op ‘meester-oplichter’ Arie O. – bijgenaamd Heer Olivier – die Slis 2,7 miljoen door de neus had geboord, werd erkend.

NOTARIS IN DE CEL, DUS VRIJ SPEL VOOR DE KRAKERS
Direct nadat de notaris was afgevoerd in een overvalwagen, werd het beoogde woonhuis gekraakt terwijl de verbouwing tot woonhuis bijna was afgerond.

De politie en de fiscus keken toe terwijl tientallen jongeren de zo prachtig verbouwde woning van mevrouw Slis Stroom open braken en betraden.

Als Wilden gingen ze te keer en de krakers verwoestten alles wat was opgebouwd. Ik zag het allemaal gebeuren vanaf het balkon.

Let wel : het gaat hier om een grote kapitale villa met een waarde van minimaal 4 miljoen Euro anno 2021.

Indertijd had zij het aangekocht voor zoiets als 1 miljoen gulden. Slechts ten dele van eigen geld. Wat de luxe verbouwing heeft gekost, dat laat zich raden.

NIEUWE BUREN
4 april 1981: Krakers in de straat !
Maar goed : ik had dus nieuwe buren en die lieten zich niet onbetuigd.

Meteen werden bed-spiralen tegen de nieuwe kozijnen gespijkerd. Er werden stenen naar binnen gesleept, zodat men vanuit de villa de politie kon bekogelen.

Autobanden werden aangerukt, zodat daarvan barricades konden worden gemaakt die vervolgens in brand konden worden gestoken.

CONTACT MET DE POLITIE
Ik zag dit alles met lede ogen aan en zocht contact met de politie aan de Van Leyenbergweg met de vraag : Stellen zij het op prijs om door mij geïnformeerd te worden als ik onraad zie ?

Dat bleek het geval te zijn : Ja dat wilden zij graag en een contactpersoon werd aangewezen.

Deze contactpersoon zegde mij toe dat hij mij tijdig zou informeren indien en zodra duidelijk was dat er ontruimd zou worden. Ik was dan in de gelegenheid om de ramen van mijn kantoor te barricaderen met inmiddels gereed staande schermen.

Wij bleken in staat om binnen 5 minuten alle ramen van onze kantoorvilla van schotten voorzien. Dat hadden wij al in de praktijk geoefend.

Zo af en toe zagen wij dat de krakers zich misdroegen en als daartoe aanleiding was, dan informeerden wij onze contactpersoon bij de politie.

Het krakershol had inmiddels de Geuzennaam Lucky Luyk gekregen.

Zie mede artikel in Dagblad Trouw

NA ENKELE JAREN : DE ONTRUIMING
Het was in oktober 1982 dat de ME slaags raakte met de krakers die het woonhuis van mevrouw notaris Slis-Stroom onrechtmatig bewoonden.

Het notariskantoor was gevestigd op het adres Hobbemastraat 12 en is nog steeds voorzien van de gevelafbeelding “De negen muzen”. Mijn kantoor was eveneens op de Hobbemastraat gevestigd op nummer 14. Sinds wij daar gevelverlichting / Floodlight hebben aangebracht, is het gebouw onlosmakelijk verbonden met het museumkwartier. Iedere taxichauffeur kent de locatie.

Hobbemastraat 14 is anno 2021 verhuurd aan Coster Diamonds.

DE ONTRUIMING
Op een dag zag ik op het dak van de gekraakte villa plotseling een M.E -peleton zag. Hoe die daar gekomen zijn, dat mag Joost weten, maar er stonden wel 10 gehelmde mannen met knuppels en schilden.

En zij zaagden met een motorzaag een groot gat in het dak van de Lucky Luyk.

Ik was furieus en belde mijn contactpersoon bij de politie. Deze beweerde bij hoog en bij laag dat er geen sprake was van een ontruiming.
Ook bij navraag hield hij voet bij stuk.

Maar inmiddels waren er op straat gevechten uitgebroken met sympathisanten van de krakers, die door de kleine M.E.-ploeg naar buiten waren gemept.

De eenheden uit Groningen, Drenthe en Den Haag dreigden ten onder te gaan. Hun busjes werden omgesmeten terwijl zij deze nog niet eens hadden verlaten omdat daartoe nog geen bevel was gegeven.

Deze berichten bereikten uiteindelijk ook de politie van Amsterdam en zo ook mijn contactpersoon.

DE STAAT VAN OORLOG
Wat er toen allemaal heeft plaatsgevonden, dat tart iedere beschrijving. Het was complete oorlog bij ons voor de deur.

beelden ontruiming

Busjes van de M.E. werden omgekieperd terwijl de M.E er nog in zat. Het was een chaos zonder weerga.

De Officier van Justitie verbleef op dat moment in New York en de chaos was van dien aard, dat hij zich terug moesten spoeden naar Nederland.

De Minister van Binnenlandse zaken (Hans Wiegel) was onbereikbaar, want die verbleef op dat moment in Washington.

KRANKZINNIG PLAN: ONTRUIMEN ZONDER MEDEWETEN VAN AMSTERDAM
Naar later bleek, was het plan van de Officier van Justitie om de hele ontruiming vanuit zijn hotelkamer in New York aan te sturen.
Alleen zo kon hij de politie van Amsterdam buiten schot zetten. Een volslagen onuitvoerbaar plan, want de door hem ingezette ME-teams kwamen uit Den Haag, Groningen en Drenthe en deze mensen bleken volstrekt geen flauw idee te hebben van de logistiek bij krakersrellen in het centrum van Amsterdam. Wie deze officier van Justitie was, dat is nooit bekend gemaakt.

Nooit heeft iemand begrepen hoe het mogelijk is dat de politie van Amsterdam niets wist van de op handen zijnde ontruiming. Dat werd MIJ pas later duidelijk:

ONTKNOPING
Want jaren later kwam ik op een verjaardag een politieman tegen en ik vertelde hem waar mijn kantoor gevestigd was.

“Hobbemastraat in Amsterdam ?  Daar heb ik nog wel eens met de M.E. opgetreden.”

Mijn interesse was gewekt.

“Tsja : hij was toen in Den Haag gestationeerd en zij hadden van het O.M. vanuit New York opdracht gekregen om de Lucky Luyk te ontruimen. Zij moesten de klus klaren, want de politie te Amsterdam kon je niet meer vertrouwen want er zat een lek en zij konden dat maar niet vinden.”

LEK IN DE ORGANISATIE ?
Er was daar een buurman en die belde steeds op als er een ontruiming op handen was. Die buurman, dat was ik, maar dat heb ik toen niet verteld. Wat was het geval : één van mijn medewerksters was gehuwd met een politieman. Ik wist dat hij af en toe werd ingezet bij de M.E.

Altijd als er een ontruiming was (een veel voorkomende gebeurtenis in die jaren), dan kwam zij veel te vroeg op kantoor. Doorgaans was zij dus precies op tijd.

En dan wist ik het : haar man was al vroeg in de morgen afgereisd naar een laatste instructie bij de M.E.

En ja hoor : ’s-Middags belde hij dan op om te vertellen hij nog gezond van lijf en leden was. Dat merkten wij dan snel omdat zij daarna niet meer gestresst was.

Al meerdere keren had ik gemerkt dat zij een half uur eerder op kantoor was en dan belde ik mijn contactpersoon bij de politie om te vragen of het al zo ver was. Hij vertelde mij niet dat zij inderdaad voorbereidingen troffen voor de ontruiming van het pand.

Echter : steeds weer werd de actie afgeblazen en zo ging dat dus een aantal keren achtereen.

ONTRUIMEN ZONDER MEDEWETEN VAN POLITIE AMSTERDAM
Bij de politie hebben zij vermoedelijk vastgesteld dat zich een spion in hun midden bevond, reden waarom het O.M. heeft besloten om zonder inzet van de M.E. van politie Amsterdam tot ontruiming over te gaan.

En daarom stond niet de Amsterdamse, maar de Haagse M.E. op het dak van Lucky Luyk. Zij waren via het dak van de KPMG op het dak van de Lucky Luyk geklommen. Geen kraker had er iets van gemerkt : allen ondergetekende zag hij plots op het dak verschijnen.

Mijn contactpersoon bij de politie wist inderdaad van niets en had mij dus ook niet vooraf kunnen bellen.

WIE BIEDT ?
De Lucky Luyk is uiteindelijk  voor 200.000 gulden verkocht op een veiling. En wat de kantoorvilla De Negen Muzen heeft opgebracht ? Hoe dan ook minder dan zij heeft gekost, want het ging om besmet O.G.

Met andere woorden : B &W, het notariaat en het O.M. hebben m.i. een directe bijdrage geleverd aan het faillissement en de ondergang van notaris Slis Stroom.

Wat haar uiteindelijk nog restte, dat waren miljoenen aan onafgeloste hypotheken.
En dan ga je dus failliet.

Was het O.M. niet verblind geweest tijdens haar onderzoek om de eerste vrouwelijke notaris van Nederland de mond te snoeren, dan waren er geen rellen geweest, dan waren Wiegel en Van Agt niet direct betrokken geweest bij deze zaak.

Dan hadden de crediteuren van Mevrouw Slis Stroom gewoon hun geld gekregen.

DOEL HEILIGT DE MIDDELEN
Maar het doel was bereikt : de efficiënte vrouwelijke notaris was uit de weg gewerkt, failliet en zij is op 6 april 2012 zonder eerherstel gestorven in haar geboorteplaats Middelharnis.

MUSICAL
In 1985 kwam er zelfs een musical op de planken die gewijd was aan het handelen van mevrouw Slis-Stroom. Guus Vleugel had zijn kans schoon gezien om deze onsmakelijke kans te grijpen voor een extra zakcentje. Met een hoofdrol voor Karin Bloemen, die  daarmee in mijn ogen de ere-penning tegen vrouwen-emancipatie heeft verworven.

WAT EEN NODELOOS VERLIES VAN EEN EFFICIENTE NOTARISDAME!
De ontruiming van de Lucky Luyk heeft 40 jaar geleden plaatsgevonden.
Zowel tijdens het kraken als tijdens de ontruiming verloor de Nederlandse overheid haar onschuld. Het had nooit mogen gebeuren.
En dan had Nederland nog vele jaren een uitstekende en efficiënte notaris gehad.
Ik spreek de hoop uit dat dit relaas haar kinderen alsnog troost zal brengen.

Lees meer over fraude binnen de eigen onderneming in verzekeringsland
Meer bijzondere verhalen treft u aan op deze pagina : Memories

GEEN REACTIES