NARIM-CONGRES : DAG TWEE MET 6 SUB-SESSIES

Fotografie : Rob Lamping

Vervolg op ons verslag t.a.v. dag één van het NARIM jubileumcongres 2021.

De meeste genodigden hadden aan boord van de SS Rotterdam een overnachting geboekt.
Dat was wel zo handig, want rond 07.30 werd het ontbijt geserveerd.

De tweede dag stond in het kader van een zes-tal sessies welke werden georganiseerd/ aangeboden door partijen die de leden van NARIM kennis wilde laten maken zaken die wellicht niet altijd  de aandacht krijgen die zij wel verdienen.

Alle aanwezigen konden vooraf kiezen welke sub-sessie men graag zou bijwonen en uw redactie heeft de navolgende sessies daarvoor uitgekozen.
Bron : Findinet

1) DUPI/Lengkeek : Kijk eens door de spiegel heen om koers te houden!
DUPI is een actieve Lloyd’s Underwriter die ook beschikbaar is voor zaken die via de Nederlandse co-assurantiemarkt worden aangeboden. Lengkeek is de welbekende schade-expert. DUPI en Lengkeek sloegen, speciaal voor NARIM 2021, de handen ineen.

De Rotterdammer George Parker presenteerde een show die gebaseerd is op googel-trucs
Ja, inclusief de truc met het touw dat doormidden werd geknipt en toch weer in zijn geheel bleek te kunnen worden getoond.
Zo ook het kaartspel waarbij iemand uit de zaal mag raden welke kaart omgekeerd lag.
Zeer verrassend was dat Parker zijn kunsten op voortreffelijke wijze wist te koppelen aan het werk van de verzekeraars van deze dagen.
– Creativiteit activeren!
– Duurzamer functioneren!
– Onbewuste denkmodellen toelaten en niet veronachtzamen!
– Dominante denkmodellen afschaffen!
– Kom los van vastgeroeste zaken zoals die al eeuwen worden gedaan!
– Zijn uw verdienmodellen nog wel van deze tijd ?

Dergelijke tips lijken vanzelfsprekend – maar zo blijkt alledag maar weer – dat zijn zij niet.

Alle hulde voor de insteek die George Parker heeft gekozen om deze zaken aan de kaak te stellen. Je zou soms zelfs denken dat zijn roots toch in de verzekeringsmarkt zitten.

Of is dat nu precies de inbreng van onze gastheren DUPI / Lengkeek ?
We zullen het nooit te weten komen.
De show van Parker was niet alleen verrassend, maar zeker ook vermakelijk en zeer pakkend voor de gasten die zich voor deze sessie hadden ingeschreven.
Bron: Findinet

2) RISIKONET / URGENDA : SAMEN SNELLER DUURZAAM
Vervolgens deelgenomen aan de sessie : Uw rol ter voorkoming van klimaatverandering
Risikonet had voor deze sessie Marjan Minnesma weten te strikken.
Zij is al vele jaren actief op het gebied van de bewustwording van burgers en overheid op het gebied van de gevolgen van de op handen zijnde klimaatveranderingen. Een overvolle zaal !

Mevrouw Minnesma slaagde er in om haar gehoor te overtuigen van de grote gevaren die Nederland en de rest van de laag gelegen landen bedreigen als er niet snel wordt ingegrepen.
Vanzelfsprekend kwamen vanuit de zaal de bekende vragen als :

 •  Wat kan ons landje nu betekenen voor een klimaatverandering die mondiaal wordt veroorzaakt?
  Tot aan :
 • Waarom is wat u ons hier staat te vertellen ons niet bekend?Geen van de aanwezigen bleek het antwoord te weten op een vraag die mevrouw Minnesma ons had voorgelegd. Zij vroeg haar gehoor om te schatten welk aandeel
  Nederlanders hebben waar het gaat om de mondiale CO-2 uitstoot.
  Die is zeer aanzienlijk en per hoofd van de bevolking is deze uitstoot meer dan welk land elders op aarde.
  Dus als wij die uitstoot omlaag brengen, dan leveren wij een substantiële bijdrage.TEGENWERKING DOOR DE VERZEKERINGSMARKT
  Mevrouw Minnesma hield verzekeraars en makelaars voor dat zij groot belang hebben bij een tijdige omslag naar duurzame energie. Want als dit omslag er niet komt, dan valt er in Nederland over 30 jaar niets meer te verzekeren. Dan zijn de Nederlanders al vertrokken naar hoger gelegen gebieden. Nederlands grondgebied moet dan als verloren worden beschouwd.
  En diezelfde verzekeraars werken de omslag naar duurzame energie intussen tegen omdat er wel eens brand is ontstaan die veroorzaakt was door zonnepanelen die ondeskundig waren aangelegd.
  Niet zelden waarschuwen Assurantieadviseurs hun klanten om maar geen zonnepanelen aan te leggen, want dan wordt het moeilijk om een scherpe offerte te krijgen voor de verzekering van gebouwen, inhoud en bedrijfsschade.
  Dus investeren in zonnepanelen heeft grote gevolgen voor de hoogte van de premie.Mevrouw Minnesma wist de aandacht van haar gehoor goed vast te houden en uiteindelijk kwam dus die tweede vraag : “Waarom weten wij hier niets van?WACHTEN OP DE OVERHEID
  En dat was voor haar natuurlijk een schot voor open doel, want Urgenda vraagt al vele jaren publiekelijk aandacht voor deze onderwerpen, maar iedereen verwacht dat er wel instructies komen van de zijde van de overheid. Dus iedereen wacht af tot de overheid hen de weg wijst.
  Maar ook de overheid heeft de waarschuwingen vele jaren naast zich neergelegd.
  En dus zit de overheid nu met het probleem dat zaken die grootschalig moeten worden aangepakt (transport van elektriciteit) veel aandacht vergen. Ook de wettelijke grondslag voor de aanleg van voorzieningen als aardwarmte, warmtepompen en regio-verwarming ontbreekt, zodat wijziging van bestemmingsplannen op zich laten wachten.ALL HANDS ON DECK
  Daarom richt Urgenda zich thans op de burgers en de bedrijven, want als wij SAMEN SNELLER DUURZAAM worden, zijn wij wellicht toch nog op tijd om het tij te keren.
  Er is namelijk geen tijd meer te verliezen.
  Bron : Findinet3) ALLIANZ : Virtual Captives / een tool om op koers te blijven
  De derde sessie die wij bezochten, werd gepresenteerd door Rob Makelaar van Allianz.
  D
  D
  DOPSTART 
  De heer Makelaar legde zijn gehoor voor dat grote bedrijven veel baat kunnen hebben bij het verzekeren van zaken in eigen beheer. Daartoe moeten zij dan wel een Captive Verzekeraar oprichten.
  De Captive verzekeraar moet conform de regels worden gekapitaliseerd.
  Alle verzekeraars vallen onder het toezicht van toezichthouders als DNB.
  Dus ook Captive verzekeraars vallen onder toezicht. Dus zo nodig moet de Captive worden voorzien van aanvullend kapitaal om zo te blijven voldoen aan de solvabiliteits-normen.

  ONDERHOUD
  Ook moet de administratieve slagvaardigheid van de Captive voldoen aan de eisen van de toezichthouder(s). En dat kan flink in de papieren lopen. Accountants moeten jaarverslagen maken in overeenstemming met de wensen van de toezichthouders.

  OPHEFFEN
  Voorts is daar de kwestie van het staken van de Captive verzekeraar.
  Daar mag je niet zomaar de stekker uit trekken. Ook dat moet weer geschieden
  onder toezicht en dat kan jaren duren voor deze Captive kan worden uitgeschreven bij de KvK.

  Kiest men echter voor een Virtual Captive, dan komen al deze zaken voor rekening van Allianz.
  Hoe zit dat dan ?
  De onderneming sluit een contract met Allianz.
  In feite lijkt dit contract op een volmachtovereenkomst, want de Captive mag al haar zaken zelf regelen mits men binnen de kaders van de overeenkomst blijft.
  Allianz berekend een Underwriting Fee van 15%.
  De netto premie is dan dus gelijk aan 85 % van de bruto premie.
  Na afloop van een teken-jaar wordt de balans opgemaakt. Soms kan het wel twee tot drie jaren duren, maar uiteindelijk wordt het resultaat duidelijk.
  Is er sprake van een positief resultaat, dan wordt het verschil geboekt als spaarsaldo.
  Dat geld mag de Captive dus in de toekomst gebruiken als er eens een verliesjaar is.

  En als er sprake is van een verliesjaar dat niet opgevangen kan worden met het spaarsaldo, dan moeten partijen mogelijk besluiten om het contract te beëindigen, tenzij partijen overeenkomst dat de voorwaarden of de premietarieven worden gewijzigd.

  Mocht de directie van de Captive op enig moment besluiten om het contract op te zeggen, dan wordt het spaarsaldo alsnog uitgekeerd aan de verzekeringnemer.

  Of de Virtual Captive in brede kring zal aanslaan, zal de tijd leren. Het is in ieder geval een innovatief project, waarmee Allianz vast en zeker hoge ogen zal gooien.
  Bron: Findinet

  AON neemt WTW toch niet over
  PRNewsfoto/Aon Corporation

  4) AON MET SESSIE RANSOMWARE
  Veranderende thema’s vragen aandacht
  Aon blijft op koers door mee te bewegen met relevante thema’s. Dat gebeurt met een data- en risciomanagement gedreven aanpak en door met de klanten in gesprek te gaan.
  D
  D

  Stefan Weda, Chief Commercial Officer Aon licht het nader toe.
  De wereld verandert, de thema’s veranderen. De onderwerpen klimaat, energietransitie, duurzaamheid en vitaliteit staan hoog op onze agenda. Maar niet alleen bij ons, ook bij onze klanten. Dat betekent dat we met andere contactpersonen in aanraking komen en dat maakt ons werk nog interessanter. Ook zien we dat de intangible assets steeds groter worden. Dus overleggen we veel over intellectual property en hoe daar mee om te gaan. Verder zien we dat de klanten cyber een belangrijk aandachtspunt vinden. Dit alles levert risico’s en kansen op, niet alleen voor onze klanten, maar zeker ook voor ons.

  Stefan Weda: ‘Qua digitalisering liggen we op koers. Zo hebben we inmiddels zo’n 1 miljoen particulieren als klant waarvoor wij een Client Facing Platform ontwikkelen. Hebben klanten vragen, dan kunnen ze contact leggen met ons call center of bijvoorbeeld onze chatbot Noa. Zakelijke klanten blijven we persoonlijk benaderen. Daarnaast organiseren we seminars, webinars en zogenaamde Aon IQ-sessies. En in internationaal verband is Aon United ons USP. Binnen Aon United werken we met onze collega’s wereldwijd samen en delen we kennis. Dat is echt een succes. Omdat wij zo’n grote organisatie zijn, is er ook veel kennis aanwezig, maar dat zit overal. Zijn er bijvoorbeeld vraagstukken over de energietransitie en is er op dat gebied veel kennis in Brazilië of Amerika, dan kunnen we heel snel schakelen. En dan zie je de voordelen van digitalisering. Nog niet zo lang geleden vonden we het heel normaal om in het vliegtuig te stappen voor een bespreking van een paar uur. Nu is iedereen binnen een paar tellen via het scherm met elkaar verbonden. Ook met onze klanten werken we vaker op deze manier. De thema’s die wij binnen Aon United met elkaar bespreken, zijn namelijk ook de thema’s die bij onze klanten op de bestuursagenda staan. Inmiddels hebben we al een aantal gezamenlijke sessies met klanten gehad met als doel van elkaar te leren. Ik vond dat erg interessant.

  Het is heel mooi om te zien dat we ons allemaal zo snel hebben aangepast aan de nieuwe realiteit, of zoals onze CEO Greg Case het noemt “The new better”. Al missen we allemaal denk ik toch wel het persoonlijke. Via het scherm spreken we directer met elkaar en ronden we de gesprekken sneller af. Maar als het kan, spreken we onze klanten face-to-face, met inachtneming van de geldende regels. Nu het thuiswerken niet meer verplicht is, is het bijna weer wennen om naar kantoor te gaan. Hierin begeleiden we onze medewerkers, want ook daarvoor moet je goede afspraken maken en kaders stellen.

  Bedrijven moeten goed zijn voorbereid en goed hebben nagedacht wat te doen als er een ransomware aanval heeft plaatsgevonden. Dat gebeurt namelijk nu nog onvoldoende. Ze onderschatten het risico en denken vaak dat het hen niet zal gebeuren. Overkomt het hen dan toch, dan weten ze vaak niet wat ze moeten doen. De gevolgen kunnen enorm zijn. Zo heeft een aantal klanten hun bedrijf na zo’n aanval geheel opnieuw moeten opstarten. Marco Zannoni van het COT gaat de aanwezigen tijdens het NARIM Congres vertellen hoe ze met dilemma’s moeten omgaan. Een dilemma is namelijk geen kwestie van goed of fout. Er is altijd een mits. En hoe ga je met die “mits” om. Als je goed bent voorbereid, kun je snel handelen en de schade beperken. We kunnen goede voorbeelden tonen, maken hen bewust, geven adviezen hoe je het aanpakt, wat ieders rol is en hoe ze met de dilemma’s omgaan.’

  Ik vind het belangrijk dat Risk & Insurance Managers zich kunnen verenigen in een organisatie waar veel kennis en informatie wordt gedeeld. NARIM is een organisatie die ook heel herkenbaar is voor sponsoren en waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren, gevraagd en ongevraagd. Er zijn natuurlijk niet zoveel Risk en Insurance managers, vaak zijn het éénpitters binnen hun organisatie. Juist dan is het goed om kennis te delen. Voor de nieuwkomers in het vak is het zeker belangrijk dat ze zich snel kunnen aansluiten en dat ze een netwerk hebben.

  NARIM heeft zijn waarde de afgelopen 25 jaar getoond en dit zal de komende jaren zeker niet veranderen. Ik heb bijna al die 25 jaar van dichtbij mee mogen maken en ik wens NARIM dan ook een heel mooi jubileum toe.’
  Bron : Narim

  5) MS Amlin:Inhoudelijk stappen maken
  MS Amlin is een specialistische verzekeraar voortgekomen uit Interlloyd assuradeuren en makelaar Hudig-Langeveldt en tegenwoordig onderdeel van de wereldwijde top-10 Japanse verzekeringsgroep MS&AD (Mitsui Sumitomo Insurance & Aioi Nissay Dowa Insurance). Inmiddels heeft de organisatie koers gezet tot ver buiten de landsgrenzen en is groei in Europa een van de doelstellingen. René van de Wiel, Country Manager Marine en Gielijn Arends Country Manager Property & Casualty bij MS Amlin lichten een aantal thema’s nader toe.

  Over rendement halen
  René van de Wiel
  : ‘Wij willen eindklanten die met grotere risico’s te maken hebben, zoals de NARIM-leden, maar ook eindklanten die met middelgrote tot kleinere risico’s te maken hebben, servicen; het totaalplaatje bieden. Focus houden op je product kan alleen maar als je voldoende rendement haalt om dat specialisme te blijven ontwikkelen.’
  Gielijn Arends vult aan: ‘We zijn product- en doelgroepgericht. Die lijn zullen we in de toekomst doortrekken.

  Over contact hebben en houden 
  Gielijn Arends: ‘We proberen onze collega’s zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te geven en oog te hebben voor wat zij nodig hebben.  Daar waar nodig spelen we zo goed mogelijk in op hun behoeften. Dat was  de afgelopen tijd behoorlijk uitdagend. Vanaf het begin hebben we veel gecommuniceerd. Zit je ver van elkaar dan moet je ervoor zorgen dat mensen niet “afdrijven”.  We organiseerden online workshops, bijeenkomsten en zelfs een goochelshow van Victor Mids. Alles om de onderlinge verbondenheid vast te houden en te verstevigen.’

  René van de Wiel: ‘Onze underwriters zijn gewend om veel contact te hebben met makelaars. We gaven hen de vrijheid om daar binnen de door de overheid opgelegde maatregelen praktisch mee om te gaan. Iedereen was heel voorzichtig, maar we realiseren ons wel dat het persoonlijke contact, daar waar mogelijk, moet blijven.  Ook de markt ziet in dat er een combinatie moet komen tussen het verbinden van mensen in de vorm van persoonlijke gesprekken en via het scherm. Mede daardoor konden we onze activiteiten blijven uitvoeren.

  Gielijn Arends: ‘Wat betreft het aan boord houden van onze distributiepartners: ons klantenbestand is overzichtelijk. We doen veelal zaken met de grotere tussenpersonen, makelaars- en volmachtkantoren. Dat betekent dat de verhoudingen heel hecht zijn. We kennen elkaar meestal al geruime tijd, vaak ook persoonlijk en dat maakt het gemakkelijker om verbindingen te leggen en het goede te doen voor onze eindklanten. We zijn met het bijwonen van fysieke bijeenkomsten nog steeds voorzichtig want we willen de gezondheid van onze klanten vanzelfsprekend niet in gevaar brengen. Dat vergt maatwerk waarbij we zoveel mogelijk aansluiten op de wensen van onze klanten.

  Over de wereld tien jaar vanaf nu
  Gielijn Arends: ‘Over zo’n tien jaar  is onze verwachting dat we weer een stuk verder zijn gegroeid. Qua distributie is er momenteel op de markt van alles gaande. We zien een verdergaande consolidatie zowel bij tussenpersonen en makelaars, maar ook bij volmachthouders en verzekeraars. Dit biedt ons kansen, immers complexere verzekeringsoplossingen laten zich niet rationaliseren. MS Amlin volgt de ontwikkelingen bij onze eindklanten nauwgezet zodat wij hen samen met onze distributiepartners van een product kunnen voorzien dat aansluit op de specifieke klantbehoefte.

  Over NARIM
  René van de Wiel: ‘Als we naar de toekomst kijken, moeten we de focus houden en tijd en ruimte creëren om met organisaties als NARIM te blijven schakelen en praten om hun behoeften te toetsen. We zien niet alleen bij ons distributiekanaal, maar ook bij de grote organisaties die bij NARIM zijn aangesloten, een verandering van de inkoop. De risicoinformatie moet primair bij de eindklant vandaan komen en wij moeten flexibel genoeg zijn om daar op in te spelen. Door polissen voor de middelgrote tot kleinere risico’s aan te bieden die gemakkelijk te servicen zijn, kunnen wij eindklanten met de grotere risico’s, waar het NARIM-spectrum is vertegenwoordigd, een goede business case aanbieden.

  Over meegaan met de tijd
  Gielijn Arends
  : ‘Een organisatie als NARIM  gaat mee met de tijd. De positie van Risk & Insurance Managers is veranderd. Vroeger waren ze redelijk autonoom in het nemen van beslissingen over verzekeringsportefeuilles, maar tegenwoordig wordt er steeds meer inzicht verwacht en moeten ze zich intern verantwoorden voor de beslissingen die ze nemen. Dat stelt andere eisen aan het vak. Ik zie hier ook een taak voor de markt. Wij moeten de Risk & Insurance Managers maximaal faciliteren zodat ze in staat zijn hun functie zo goed mogelijk uit te oefenen.’

  René van de Wiel: ‘Klopt, het is anders dan vroeger, het zal meer op de inhoud moeten. Ik denk dat wij met de nieuwe generatie dertigers uit ons vak en de dertigers in de Risk & Insurance branche inhoudelijk stappen gaan maken. Vooruit kijken en een goede combinatie vinden van elkaar kennen en elkaar scherp houden op de inhoud. Want daar gaat het om.’
  Bron : Narim

  6) AXA : 
  De Maeslant Stormvloedkering in Nederland is ’s werelds grootste overstromings-beschermingssysteem – maar zal het voldoende zijn om ons te beschermen tegen toekomstige klimaatrisico’s?

  Nicolas Saint-Bris, een ervaren oceaanroeier, stak in 2019 samen met een teamgenoot de Atlantische Oceaan over op een 7-meter roeiboot en vocht 52 dagen lang tegen de elementen van de natuur. Rigoureuze voorbereiding, betrouwbare tools, data en inzichten speelden een belangrijke rol bij het opzetten van het team voor succes. Dit stelde de schippers in staat om het vaarplan strategisch aan te passen aan hun voortdurend veranderende omgeving en leidde hen naar het bereiken van hun doel. Door deze uitdagende menselijke ervaring te overbruggen met de expertise van AXA XL en AXA Climate, laten onze presentatoren zien hoe risicomanagers kunnen navigeren door de risico’s waarmee hun organisaties worden geconfronteerd en hen helpen hun klimaataanpassingsvermogen te vergroten met behulp van krachtige gegevens, tools en inzichten.
  In deze sessie vertelde hoe AXA XL haar klanten kan helpen bij het plaatsen van hun eigendomsprogramma’s en bij de bescherming van hun gevangenen door nauw samen te werken met AXA Climate-teams. Zij beschikt over de AXA Climate School en strategische klimaatadaptatieprogramma’s, begrijpt processen voor de beoordeling van geprojecteerde risico’s en doet kennis op over onze waarschuwingsdiensten en bedrijfscontinuïteitsplannen.

  Voordelen voor risicomanagers:
  Geloofwaardigheid: u kunt spreken over klimaatverandering, gesteund door betrouwbare gegevens, en autoriteit verwerven over fysieke klimaatrisico’s
  Sereniteit: u zult zeker nooit een groot fysiek klimaatrisico op uw portefeuille missen
  Impact: u bent in staat om kennis over fysieke risico’s over uw organisatie te verspreiden.
  Bron : Narim

GEEN REACTIES