CBS

Van de 661.000 werknemers die gemiddeld per kwartaal in 2023 met ontslag gingen, had 59 procent drie maanden later weer werk. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ontslag genomen of gekregen

De onderzoekers laten weten dat ‘werknemers die met ontslag gingen’, bestaat uit twee groepen: zij die zelf ontslag namen en zij die door de werkgever waren ontslagen. Daarin constateerden de onderzoekers dat de eerste groep sneller een nieuwe baan hadden dan de tweede groep, respectievelijk 69 procent en 47 procent.

Meeste ontslag op eigen initiatief

Verder blijkt dat het ontslag in 2023 in de meeste gevallen op eigen initiatief was. Gemiddeld per kwartaal ging het om 67 procent van de werknemers van wie de hoofdbaan werd beëindigd. Dat waren 446.000 werknemers per kwartaal. Bij 106.000 werknemers lag het initiatief bij de werkgever. Bij 109.000 was het initiatief onbekend.

Nieuwe baan of eigen bedrijf

De onderzoekers maken tot slot bekend dat de wens voor een nieuwe baan of een eigen bedrijf starten de meest genoemde belangrijkste reden was voor ontslag (35 procent, 229.000 gemiddeld per kwartaal in 2023). Meestal had de werknemer daarvoor zelf ontslag genomen (217.000); voor een klein aantal lag het initiatief bij de werkgever of was het initiatief onbekend. Opleiding of studie was de op een na vaakst genoemde ontslagreden (17 procent) op de derde plaats gevolgd door het einde van een tijdelijk contract (13 procent). Bij die laatste reden was meestal niet bekend bij wie het initiatief lag.

Bron: CBS

GEEN REACTIES