Ziekteverzuim iets lager

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid was in het eerste kwartaal van dit jaar 5,7 procent. Dat is lager dan de piek van 6,3 procent in dezelfde periode in 2022, maar het ligt nog steeds hoger dan voorgaande jaren. In de financiële dienstverlening ligt het ziekteverzuim het laagst (3,4 procent).

Sinds 2017 stijgt het aantal ziekmeldingen. De grootste toename was te zien in het eerste kwartaal van 2022. Over het gehele jaar 2022 lag het ziekteverzuimpercentage op 5,6 procent. Dat wil zeggen dat van de duizend te werken dagen 56 werden verzuimd wegens ziekte. Inmiddels is dit percentage in de meeste beroepsgroepen weer gedaald.

Griep

De meeste werknemers die zich in 2022 ziek meldden (57 procent), deden dit vanwege griep, verkoudheid of een andere virusinfectie, waaronder COVID. Psychische klachten, overspannenheid of een burn-out (5 procent) werden ook relatief vaak genoemd. En 12 procent van alle werknemers gaf aan nog nooit te hebben verzuimd.

Meeste zieken in de zorg

In het afgelopen kwartaal meldden opnieuw de meeste werknemers zich ziek in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (8,1 procent). Toch is ook hier sprake van een daling t.o.v. een jaar eerder: toen lag het percentage zieken nog op 8,9.

Die daling in het aantal zieken was het sterkst bij de huisartsen en gezondheidscentra (van 9,7 naar 7,3 procent) en in de kinderopvang (van 10 naar 8,8 procent). Dit zijn ook de branches waar in 2022 nog de grootste stijging te zien was. In 2023 is het verzuim nog altijd het hoogst in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg: 9,6 procent.

Vaker dan gemiddeld heeft het verzuim in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg te maken met het werk. Ook op dit punt vormen verpleging, verzorging en thuiszorg een risicogroep, met 12 procent werkgerelateerd verzuim. In de kinderopvang ligt dit ook hoog: 11 procent.

Bron: CBS

 

GEEN REACTIES