Ziekteverzuim nader recordhoogte

Ziekteverzuim nadert recordhoogte
© Pixabay

Het ziekteverzuim van werknemers lag in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder: op 5,6 procent. Daarmee ligt het verzuim bijna net zo hoog als in recordjaar 2000. Dit meldt het CBS.

Sinds 2016 is het ziekteverzuim onafgebroken aan het stijgen. In de meeste bedrijfstakken lag het verzuim in het vierde kwartaal van 2022 weer hoger dan een jaar eerder. Een verzuimpercentage van 5,6 betekent dat 56 van elke duizend te werken dagen zijn verzuimd wegens ziekte. Omdat ziektegevallen een seizoenpatroon vertonen – het verzuim is in het eerste en in het vierde kwartaal doorgaans hoger dan in het voorjaar en de zomer – worden de cijfers vergeleken met dezelfde periode in voorgaande jaren.

Gezondheidszorg

Net als in voorgaande kwartalen is het aantal ziektemeldingen het hoogst in de gezondheids- en welzijnszorg (8,0 procent). Binnen deze sector lag het percentage in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg met 9,3 nog hoger dan het gemiddelde. Ook in de gehandicaptenzorg en de kinderopvang lag het verzuim hoger dan gemiddeld.

De huisartsen en gezondheidscentra vielen op doordat in deze sector het verschil met eind 2021 het grootst was. Eind 2022 verzuimde 7,9 procent van de werknemers in deze branche, een jaar eerder was dat nog ‘slechts’ 6,3 procent. Alleen de branche jeugdzorg had een lager verzuimpercentage dan een jaar eerder.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Ziekteverzuim werknemers 4e kwartaal 2022
© CBS

Openbaar bestuur

Buiten de zorg werd het grootste verschil met een jaar eerder gemeten bij het openbaar bestuur: daar steeg het verzuim van 5,7 procent eind 2021 naar 6,4 procent eind 2022. Voor het eerst in 19 jaar lag bij het Rijk het verzuim hoger dan 6 procent. Ook in de sector water- en afvalbeheer nam het verzuim sterk toe, van 6,5 procent naar 7,1 procent. Niet eerder was het aantal ziekmeldingen in een vierde kwartaal in deze bedrijfstak zo hoog.

Het laagst was het verzuim in de landbouw en visserij; hier daalde het percentage van 3,8 eind 2021 naar 3,3 eind 2022.

De cijfers bevestigen een eerder trendrapport van Nationale Nederlanden. Uit dit onderzoek bleek bovendien dat bijna de helft van de werkgevers die te maken heeft met langdurig verzuim, aangeeft dat werkgerelateerde mentale klachten eraan ten grondslag liggen.

Bron: CBS

GEEN REACTIES