Yarden en Vereniging GUV gefuseerd

© yarden - guv

Vereniging Gooische Uitvaartverzorging (GUV) en Uitvaartorganisatie Yarden zijn per 1 januari 2016 gefuseerd. De beide ledenraden hebben de fusie nu formeel bekrachtigd, waarmee deze met terugwerkende kracht is gerealiseerd. De fusie heeft geen personele gevolgen.

Ron Bavelaar, directievoorzitter Yarden: ”Yarden streeft naar een landelijke dekking om iedereen in Nederland een passend afscheid te kunnen geven. GUV heeft veel kennis van de lokale markt. Deze sterke positie in ’t Gooi, Vechtstreek en Eemland en de goede uitstraling van GUV zijn voor ons erg aantrekkelijk. De fusie met een kwalitatieve speler als GUV zorgt ervoor dat een goed en waardig afscheid voor nog meer mensen in deze regio bereikbaar wordt. Dat is belangrijk, want een goed afscheid helpt je verder”.

Just van Toor, voorzitter bestuur GUV: “Deze fusie, waarbij GUV als een zelfstandige BV binnen Yarden wordt ingepast, biedt grote voordelen voor onze organisaties. De bij GUV aangesloten leden zijn al lid van Yarden Vereniging. Wanneer zij de uitvaart door GUV laten uitvoeren, profiteren zij van het ledenvoordeel dat Yarden biedt. Daarnaast gaat de fusie ons efficiency- en schaalvoordelen opleveren. Met name op de gebieden innovatie en marketing kunnen wij meeliften op het succes van Yarden, terwijl we wel onder onze lokaal sterke naam actief blijven”.

(Bron: Yarden en GUV)

GEEN REACTIES