NVM: enkel koopsom niet voldoende als taxatie

© pixabay

De NVM waarschuwt dat enkel de koopsom gebruiken als onderbouwing bij een taxatie afbreuk doet aan de bescherming die de implementatiewet MCD de consument beoogt te bieden. De makelaarsvereniging stelt dit in reactie op de behandeling van de implementatiewet MCD afgelopen week in de Tweede Kamer.

Tijdens het debat onderkenden verschillende partijen en de minister dat consumenten onnodig op kosten gejaagd worden als er in alle gevallen een volledig taxatierapport overlegd dient te worden. Daar waar mogelijk zouden globalere vormen van waardebepaling zoals modelmatige waardebepaling of zelfs de koopsom voldoende onderbouwing kunnen bieden zo stellen VVD, CDA en D66. Een motie om dit in een AMvB te regelen wordt dinsdag 8 maart behandeld in de Tweede Kamer.

De NVM steunt dit pleidooi en sluit aan bij deze visie maar waarschuwt partijen om zorgvuldigheid te betrachten in de formulering van de AMvB. Een modelmatige waardebepaling kan in geval van een hypothecair krediet waarbij evident minimaal risico is dat de hoogte van de hypotheek niet aansluit bij de waarde van het onroerend goed, prima uitkomst bieden.

De NVM adviseert partijen om in de AMvB niet alleen secuur te omschrijven wanneer afgeweken mag worden van de hoofdregel maar vooral ook vast te leggen waaraan in de reguliere situatie een taxatierapport moet voldoen. Dit hoeft niet in detail. Er is immers gekozen voor zelfregulering. Een verwijzing conform de regeling voor hypotheken met NHG en het NRVT als centraal register kan volstaan.

De NVM onderstreept het belang van risicobeheersing door de implementatie van taxatierapporten bij hypotheekaanvragen. Daarnaast wijst de NVM op het risico dat de discussie tussen risicobeheersing en de portemonnee van de consument kan resulteren in een poldermodel wat niet bijdraagt aan verdere professionalisering.

(Bron: NVM)

GEEN REACTIES