Wisselend beeld pensioenuitkering beschikbare premieregeling in vierde kwartaal 2015

De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het vierde kwartaal van 2015 met 2% gestegen. De stijging was zelfs 5% voor een 55‑jarige, voor een 25‑jarige ging de verwachte uitkering juist 2% omlaag. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kan 818 euro per maand aan pensioen tegemoet zien.

Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt. De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen peilt.

De index staat per eind december 2015 op 90 procentpunt. De stijging van 2 punten ten opzichte van eind september wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van de lange rente over het vierde kwartaal. De stijging van de lange rente leidt tot een gunstiger aankooptarief van pensioen op de pensioendatum. Daarnaast zorgde de daling van de korte rente voor positieve rendementen op kortlopende staatsobligaties. De economische vooruitzichten zijn volgens de AonHewitt Capital Market Assumptions nauwelijks gewijzigd, waardoor ook de verwachte uitkering van de Pensioenvergelijker nagenoeg onveranderd is.

Overgang naar 3%-staffel
De Belastingdienst publiceert diverse tabellen met de maximale premie voor een beschikbare premieregeling. Een belangrijk beginsel voor die tabellen is de rekenrente. Vanwege de vereiste fiscale toetsing werden tabellen met een rekenrente van 3% tot 2015 in de praktijk nauwelijks gebruikt. Met ingang van 1 januari 2015 is die toetsing vereenvoudigd en kan bij een rekenrente van 3% voor een hogere pensioenuitkering meer premie worden ingelegd. Beide aspecten hebben geleid tot een veel groter gebruik van de 3%-staffel, die daardoor momenteel het meest gangbaar is.

(Bron: Aon)

 

GEEN REACTIES