Starters op zoek naar breder hypotheekadvies

© Pixabay

Starters op de woningmarkt zoeken naar breder hypotheekadvies dan wat doorgaans wordt gegeven. Ze geven aan op zoek te zijn naar inhoudelijke kennis over de woningmarkt en naar emotionele rust tijdens het aanvraagproces. Huizenbezitters geven aan dit maar in beperkte mate te hebben gekregen toen zij hun hypotheek afsloten. Dit blijkt uit het ING Woonbericht van het eerste kwartaal van 2016.

Niet veel mensen verwachten zelf een hypotheek, dus zonder adviseur, af te gaan sluiten. Wat daarbij mee kan spelen is dat slechts 5% van de starters zegt volledig te weten wat er bij het sluiten van een hypotheek komt kijken. Bijna 70% zegt niets tot een beetje te weten voordat ze aan het proces beginnen. De wenselijkheid van deskundig advies lijkt dan ook groot.

Toch zit er een flink verschil in wat starters van een adviseur verwachten en wat huizenbezitters bij het afsluiten van hun hypotheek hebben ervaren. Zo geeft 87% van de starters aan graag inhoudelijke kennis te krijgen over de woningmarkt, maar geeft slechts 42% van de huizenbezitters aan die te hebben gekregen. Voor wat betreft het geven van emotionele rust is het beeld hetzelfde: 58% van de starters zoekt ernaar, terwijl 38% van de koopwoningbezitters dat gevoel overhield aan het proces.

Huizenkopers en –bezitters blijven positief
Zowel huizenbezitters als starters blijven positief gestemd over de Nederlandse huizenmarkt. Gevraagd naar de verwachte verkooptijd van hun woning antwoordt meer dan de helft van de huizenbezitters dat deze niet meer dan een half jaar zal bedragen. Slechts 9% denkt dat zijn of haar huis meer dan 12 maanden te koop zal staan. En over de hypotheekrente denkt een krimpend aantal respondenten dat deze waarschijnlijk zal gaan stijgen. Hierbij zijn starters wel vaker beducht voor een rentestijging dan zij die al een huis bezitten.

Huizenkoper niet altijd eerlijk over studieschuld
Wie een studieschuld heeft en moet terugbetalen, heeft minder geld beschikbaar voor woonlasten. Het blijkt dat respondenten met een studieschuld hierover niet altijd eerlijk zijn geweest tijdens het aanvragen van hun hypotheek. Zo’n  6% van de koopwoningbezitters met een studieschuld heeft hierover gelogen. In 38% van de gevallen is niets gezegd, omdat er niet naar gevraagd werd. Onder starters is de verwachting nog iets groter dat ze hierover niet eerlijk zullen zijn: 14% geeft aan hierover geen openheid van zaken te geven.

(Bron: ING)

GEEN REACTIES