(Findinet) Winstcommissies voor gevolmachtigden blijven toegestaan

Resultaatsafhankelijke winstcommissies die betaald worden voor goed portefeuillebeheer blijven in elk geval in 2012 nog mogelijk.

Dat heeft de AFM bevestigd tijdens een gesprek met het Verbond van Verzekeraars en de NVGA, schrijft het Verbond in een circulaire.

Zoals bekend worden bonusregelingen en omzetprovisies ook bij schadeproducten per 1 januari 2012 verboden. Ook is het dan niet meer mogelijk om volmachtcommissies te betalen of te ontvangen indien deze de kwaliteit van de dienst niet ten goede komen en/of afbreuk doen aan de verplichting om zich in te zetten voor de belangen van de klant.

.
De AFM heeft aangegeven dat verzekeringstechnische (resultaatsafhankelijke) winstcommissies die betaald worden voor goed portefeuillebeheer in elk geval volgend jaar nog mogelijk zijn. Wel wil de toezichthouder deze kwestie verder beoordelenin het licht van de stappen die Verbond en NVGA zetten om te komen tot een passende volmachtvergoeding. De AFM gaat ervan uit dat die per 1 januari 2013 wordt gerealiseerd.

Een absolute voorwaarde is dat deze commissies het belang van de klant niet mogen ondermijnen en dat er geen verkapte omzetelementen in zitten. Ook mag er volgens de AFM geen sprake zijn van een waterbedeffect door het wegvallen van bonusregelingen of omzetprovisies

GEEN REACTIES