Winst van Nederlandse tak ING duikelt omlaag

Ralph Hamers stapt op bij ING

De winst voor belasting van de Nederlandse activiteiten van ING Groep kwam in het eerste half jaar een derde lager uit vergeleken met een jaar eerder.

De forse daling van €1,6 mrd naar €1,1 mrd heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats heeft de bank veel last van de lage rente, waardoor het renteresultaat circa €200 mln daalde. Dit kon niet worden gecompenseerd door andere inkomsten. Daarnaast stegen de bedrijfskosten vanwege IT-investeringen en de stijging van het aantal werknemers. Als derde moest ING voor de Nederlandse kredietportefeuille voorzieningen treffen, waar het vorig jaar nog geld kon laten vrijvallen.

Heel opmerkelijk is het verlies dat ING in Nederland noteerde op de bancaire dienstverlening voor bedrijven. Was er in de eerste zes maanden van 2018 nog een winst van €256 mln, dit jaar was er ondanks goede economische omstandigheden een verlies van €44 mln. De winst op de retailactiviteiten daalde met €200 mln naar €1,1 mrd.

De Nederlandse hypotheekportefeuille steeg in het tweede kwartaal licht van €112,1 mrd naar €112,4 mrd. Net als in het eerste kwartaal was de zogeheten ‘nettoproductie’ (het saldo van nieuwe hypotheekproductie en aflossingen) €200 mln. Het in Nederland gestalde spaargeld nam in het tweede kwartaal met €3,5 mrd toe naar €151 mrd. Dit laatste hangt volgens CEO Ralph Hamers samen met de toenemende onzekerheid bij consumenten. ‘Ze zijn bezorgd over hun financiële toekomst en blijven daarom massaal sparen.’

GEEN REACTIES